Przebudowa ul. Rybaki. Przerwa wpłynęła na termin zakończenia inwestycji?

Pomimo tygodniowej przerwy spowodowanej mrozami, prace budowlane na ul. Rybaki związane z przebudową tej ulicy, nie są zagrożone i przebiegają zgodnie z harmonogramem. Inwestycja ma zakończyć się w czerwcu.

Do tej pory, wykonawca m.in. zdjął nawierzchnie chodników na poszczególnych odcinkach, ułożył nową podbudowę z kruszywa i asfaltowe do warstwy wiążącej drogi, wykonał przyłącza kanalizacji deszczowej, prace ziemne i przebudował sieć teletechniczną, by uniknąć kolizji budowlanej.

Warunki atmosferyczne sprawiły, że 7 lutego, prace zostały przerwane, a pracownicy wrócili na budowę dopiero 13 lutego. Przerwa nie wpłynęła jednak na opóźnienie inwestycji. Wykonawca ma zapas czasowy, ponieważ część prac została zrealizowana szybciej, niż zakładano.

Poznańskie Inwestycje Miejskie zapewniają, że zakończenie przebudowy nie jest zagrożone. Inwestycja ma być gotowa w czerwcu 2018 roku.

Przebudowa ul. Rybaki ma na celu zmniejszenie ruchu tranzytowego w centrum miasta, przy jednoczesnym udostępnieniu przestrzeni pieszym i mieszkańcom. Poza nową nawierzchnią jezdni i chodnikami, pojawi się tam również nowa zieleń i mała architektura.