Poznań podpisał Kartę dla Kultury

Poznań został jednym z twórców i sygnatariuszy Samorządowej Karty dla Kultury. Podczas otwarcia NieKongresu Animatorów Kultury, prezydent Jacek Jaśkowiak zaprosił samorządowców z całej Polski, do dołączenia do grupy sygnatariuszy.

Karta dla Kultury jest zbiorem reguł współdziałania władz samorządowych z animatorami kultury. Nad jej powstaniem, przez kilka miesięcy pracował zespół animatorów i samorządowców z Miasta Poznań, CK Zamek oraz Forum Kraków.

Dokument zawiera dziesięć punktów, w których sformułowano wzajemne zobowiązania, które mają być podstawą do współpracy na rzecz społeczności lokalnych.

Do podpisania Karty zostali zaproszeni wszyscy prezydenci, wójtowie, burmistrzowie, a także ich zastępcy z całej Polski. Pierwsi sygnatariusze uroczyście podpisali dokument podczas otwarcia NieKongresu w CK Zamek.

Podczas debaty inaugurującej, prezydent Poznania zwracał uwagę na rolę samorządów w zakresie działań kulturalnych. Zauważył, że to samorząd, a nie ministerstwo pokrywa 75% środków przeznaczonych na kulturę, dlatego wszelkie inwestycje i finansowania muszą być prowadzone z rozwagą, by móc zrealizować jak najwięcej projektów.