Rusza Poznański Budżet Obywatelski 2019

Aż 20 mln zł rozdysponują poznaniacy w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 – zdecydował prezydent Jacek Jaśkowiak. To rekordowa kwota. W nowej edycji PBO czeka nas jednak więcej zmian.

To będzie rekordowy budżet obywatelski  – prezydent miasta Jacek Jaśkowiak zdecydował, że pula przeznaczonych na niego środków wzrosła do 20 mln zł. Podobnie jak w poprzedniej edycji 6 mln z tej kwoty trafi na finansowanie projektów ogólnomiejskich. Na projekty rejonowe mieszkańcy miasta będą mogli wydać nie 12 – jak to miało miejsce ostatnio – ale aż 14 milionów zł. Dodatkowo maksymalna wartość takiego projektu będzie mogła wynosić nie 500, ale 600 tys. zł.

Wszystkie zmiany w tegorocznej edycji PBO to efekt dyskusji i współpracy przedstawicieli różnych grup poznaniaków.

Zasady tegorocznej edycji opracowywane były przez specjalnie w tym celu powołany zespół. W jego skład wchodzili m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, wnioskodawcy z poprzednich lat, radni miejscy i osiedlowi oraz mieszkańcy miasta.

wyjaśnia Patryk Pawełczak, zastępca dyrektora Gabinetu Prezydenta

Jedną z najważniejszych tegorocznych modyfikacji jest zmiana algorytmu, który określa, jaka konkretnie kwota będzie do dyspozycji w danym rejonie. Do tej pory 70 procent całej puli rejonowej dzielone było według liczby mieszkańców miasta i na tej podstawie przekazywane do danego rejonu. Innymi słowy: im więcej osób mieszkało na danym obszarze, tym większa kwota tam trafiała. Pozostałe 30 procent dzielone było według powierzchni miasta i przekazywane do rejonów zgodnie z ich wielkością na mapie.

W PBO19 tylko połowa całej rejonowej puli będzie dzielona na podstawie liczby mieszkańców. 30 procent – jak w roku ubiegłym – rozdzielone zostanie zgodnie z powierzchnią rejonów. Pozostałe 20 procent będzie dzielone wg sumy wartości projektów zakwalifikowanych do głosowania w danym rejonie. Taka zmiana pozwoli na lepsze wykorzystanie środków z budżetu przez te rejony, których mieszkańcy okażą się najbardziej kreatywni.

Tak jak podczas poprzedniej edycji każdy mieszkaniec Poznania może zgłosić maksymalnie trzy projekty – może to zrobić zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Przy zgłaszaniu propozycji nie trzeba już podawać numeru PESEL. Złożone projekty będą opiniowane przez Gabinet Prezydenta, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, inne wydziały merytoryczne oraz rady osiedli. Wydziały i jednostki będą mogły samodzielnie wyliczyć koszty zadania na podstawie propozycji w zgłoszeniach.

Każdy poznaniak będzie mógł głosować tylko raz. Do dyspozycji będzie miał maksymalnie 3 głosy: jeden na projekt ogólnomiejski oraz dwa na projekty rejonowe. Do realizacji przeznaczone zostaną te projekty, które zdobędą najwięcej głosów, a ich wartość będzie mieścić się w określonej kwocie.

Zmieniły się też zasady odwołań. Podobnie jak ostatnio, jeśli autor wniosku będzie chciał się odwołać od negatywnej opinii, wydział urzędu miasta zorganizuje spotkanie z opiniującymi projekt urzędnikami. To pozwoli wyjaśnić ewentualne wątpliwości. Jeśli jednak projekt dotyczyć będzie inwestycji, a powodem negatywnej opinii będą zbyt duże koszty (lub kwestie niewynikające z zasad PBO), to zwołane zostanie specjalne spotkanie z zespołem ekspertów.

Pierwsze projekty będzie można składać tuż po weekendzie majowym: od 7 maja. Można to zrobić na elektronicznie – przez stronę www.budzet.um.poznan.pl lub pisemnie (wersję papierową należy dostarczyć lub wysłać na adres: UMP, Gabinet Prezydenta, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań).

Każdy, kto chce złożyć projekt, ale ma pytania lub chciałby skonsultować swój wniosek z urzędnikami – może przyjść na Maraton Pisania Wniosków, który odbędzie się 18 maja w godz. 15:00 – 19:00 na Wolnym Dziedzińcu (plac Kolegiacki 17). Dodatkowo Gabinet Prezydenta zorganizuje cykl warsztatów pisania wniosków z młodzieżą szkolną i seniorami (we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych).

Harmonogram PBO 2019:

7 maja – 4 czerwca – zbieranie wniosków

7 maja – 17 sierpnia – weryfikacja wstępna Gabinetu Prezydenta oraz opiniowanie wniosków przez wydziały merytoryczne

17 sierpnia – 24 sierpnia – weryfikacja opinii wydziałów merytorycznych przez Gabinet Prezydenta

24 sierpnia – 14 września – opiniowanie Rad Osiedli (w przypadku zmiany decyzji po odwołaniu RO podejmie decyzję opiniowania do dnia 24 września)

24 sierpnia – 14 września – składanie odwołań

24 sierpnia – 21 września – spotkania odwoławcze

25 września – 26 września – zatwierdzenie ostatecznej listy projektów i podanie podziału środków na poszczególne rejony

26 września – losowanie numerów na liście do głosowania

27 września – 19 października – głosowanie i promowanie projektów

do 30 października – ogłoszenie wyników

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google.
Polityka prywatności i obowiązujące Warunki korzystania z usługi.