Prawie 50 zgłoszeń zakwalifikowanych do programu minigrantów dla seniorów

Prawie 50 wniosków zakwalifikowano do realizacji pilotażowego programu „Minigranty dla seniorów”, w ramach których najstarsi mieszkańcy Poznania mogą otrzymać pomoc finansową na wykonanie remontu lub przebudowy mieszkań komunalnych.

Do programu przyjęto ponad 140 zgłoszeń o sfinansowanie prac w mieszkaniach komunalnych. Po weryfikacji do realizacji przyjęto niemal 50 z nich. Najczęściej, prace odnoszą się do przebudowy łazienki i dostosowanie jej do potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych i mającymi problemy z poruszaniem się.

Seniorzy chcieliby m.in. zlikwidować wanny i zamontować w ich miejsce kabiny prysznicowe, zamontować nowe i antywłamaniowe drzwi i czujniki dymu. Oczekują także oświetlenia klatki schodowej lampami z czujnikami ruchu.

Do programu mogli zgłaszać się seniorzy, którzy ukończyli 65. rok życia i są najemcami mieszkań komunalnych. By otrzymać dofinansowanie należy być osobą samotną lub parą seniorów, która nie posiada dzieci ani wnuków.

Każdy z uczestników może otrzymać nawet do 10 tysięcy złotych dofinansowania w formie prac remontowo-adaptacyjnych o danej wartości.

Jak informuje ZKZL trwa przetarg, w którym zostaną wyłonieni wykonawcy robót.