Dlaczego obecność rodziców w radach osiedli jest tak ważna?

Rola rodzica jest wyjątkowa, trudna i ważna, ale będąc rodzicem można odgrywać ważną rolę także na innych płaszczyznach – na przykład w radach osiedla. O tym, dlaczego warto, by wśród osiedlowych przedstawicieli mieszkańców pojawiali się rodzice będzie można przekonać się podczas poniedziałkowego spotkania z Andrzejem Białasem, pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Poznania ds. Społeczeństwa Obywatelskiego.

Andrzej Białas to jest znanym społecznikiem z poznańskiego Grunwaldu – jest przewodniczącym Rady Osiedla Ławica, a także współzałożycielem i pierwszym prezesem Stow. Prawo do Miasta. Obecnie pełni funkcję także Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Prywatnie jest mężem i ojcem.

To właśnie ta ostatnia rola będzie tematem poniedziałkowego spotkania w Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Przy kawie i ciastku uczestnicy będą mogli dowiedzieć się jaką rolę mogą odgrywać rodzice w Radach Osiedli.

Ich punkt widzenia, a także problemy i potrzeby zarówno ich jak i ich dzieci są ważnym głosem w rozwijaniu okolicy.

Spotkanie odbędzie się 18 lutego o godzinie 16:30 w siedzibie PCŚ – Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ul. Ratajczaka 44.

Na spotkanie można przyjść z dziećmi. Udział jest bezpłatny.