GIS nakazał wycofanie ze sprzedaży mąki owsianej bezglutenowej, w której wykryto gluten

Jak się okazuje, w próbkach produktu wykryto dużą dawkę glutenu – taką, przy której może wystąpić reakcja alergiczna u osób uczulonych i która nie pozwala na nazywanie produktu „bezglutenowym”. Zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 828/2014 „sformułowanie „bezglutenowy” można stosować wyłącznie, jeśli dana żywność w postaci sprzedawanej konsumentowi końcowemu zawiera nie więcej niż 20 […]

Jak się okazuje, w próbkach produktu wykryto dużą dawkę glutenu – taką, przy której może wystąpić reakcja alergiczna u osób uczulonych i która nie pozwala na nazywanie produktu „bezglutenowym”.

Zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 828/2014 „sformułowanie „bezglutenowy” można stosować wyłącznie, jeśli dana żywność w postaci sprzedawanej konsumentowi końcowemu zawiera nie więcej niż 20 mg/kg glutenu”.

GIS nakazał firmie Denver Food wstrzymanie wprowadzania do obrotu mąki owsianej bezglutenowej nr partii: E040619, data minimalnej trwałości: 27.02.2020 oraz wycofanie z obrotu ww. kwestionowanej partii mąki owsianej.