Pięciu chętnych do wybudowania ul. Tarnobrzeskiej

Pięciu chętnych zgłosiło się do przetargu na budowę ul. Tarnobrzeskiej na poznańskiej Starołęce. W ramach inwestycji ma powstać nowa nawierzchnia jezdni, a ulica ma zyskać m.in. nowe odwodnienie i oświetlenie. Aktualnie trwa weryfikacja złożonych ofert.

Obecnie ulica Tarnobrzeska jedynie na swojej części posiada nawierzchnię bitumiczną, która na dodatek jest w bardzo złym stanie. Na pozostałych odcinkach jest drogą gruntową. Mały komfort mają również piesi – chodnik położony jest z tylko jednej strony, utworzony z płyt betonowych, które są już spękane i pokruszone. Brakuje również odpowiedniego odwodnienia dla pasa drogowego.

W ramach planowanej inwestycji na odcinku od ul. Starołęckiej do ul. Staszowskiej powstanie nowa droga o nawierzchni bitumicznej. Będzie ona szeroka na 5,5 metra. Zyskają również piesi – wybudowane zostaną dwa chodniki, po jednym z każdej strony jezdni. Pojawią się nowe krawężniki oraz brukowane zjazdy do posesji.

Prace obejmą również stworzenie odpowiedniego odwodnienia i oświetlenia drogi. By zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu, wybudowane zostaną dwa progi zwalniające. Nowy układ ma być również dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do ogłoszonego przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie przetargu na wykonawcę prac budowlanych zgłosiło się pięciu chętnych. Trzy ze złożonych ofert mieszczą się w kwocie, jaką na ten cel planuje przeznaczyć spółka. Pozostałe dwie ją przekraczają. Obecnie trwa weryfikacja złożonych dokumentów. Po wybraniu zwycięzcy przetargu, będzie miał on maksymalnie 170 dni od podpisania umowy na realizację inwestycji.