Zabytkowy gmach ZS nr 5 będzie wyremontowany

Elewacja zabytkowego gmachu szkolnego Zespołu Szkół nr 5 niedługo zostanie wyremontowana, dzięki czemu odzyska dawny blask. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie dokonała wyboru wykonawcy pierwszej części zaplanowanych prac.

Budynek znajduje się u zbiegu ul. Różanej i Niedziałkowskiego. Powstał w stylu architektury barokowo-klasycystycznej ponad 100 lat temu. Od 1984 roku wpisany jest do rejestru zabytków.

Gmach wymaga renowacji, dzięki czemu nie tylko odzyska dawny blask, ale także zostanie zabezpieczony przed dalszymi zniszczeniami. Zaplanowany remont obejmuje zachodnią, północną i wschodnią elewację.

W ramach prac wykonane zostanie m.in. osuszenie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany fundamentowej, naprawa rys, pęknięć i ubytków w murze. Renowacja dotyczyć będzie także m.in. podcienia arkadowe i filary oraz remont tynku elewacyjnego.

Inwestycja obejmie również konserwację detali ozdobnych i płaskorzeźb z piaskowca. Wykonawca będzie musiał również wymienić i zakonserwować drzwi i okna, wyremontować schody zewnętrzne i zagospodarować teren.

Wybrany w przetargu wykonawca robót (Renton  Leszek Dzierzkiewicz ,  RENOVO  Mariusz  Łączny ) będzie miał 300 dni od dnia podpisania umowy na realizację inwestycji.