Przygotowania do montażu parkomatów na Wildzie i Łazarzu

Rozpoczęły się przygotowania do montażu parkomatów na Wildzie i Łazarzu. Trwa weryfikacja miejsc, w których mają stanąć urządzenia i wylewanie fundamentów pod nie.

Pierwsza partia parkomatów ma zostać zamontowana w przyszłym tygodniu. Obecnie trwa weryfikacja miejsc, w których przewidziany jest montaż urządzeń. Konieczne jest sprawdzenie, czy nie będą np. Kolidować z ruchem pieszych, infrastrukturą podziemną czy miejscami postojowymi.

Tam, gdzie lokalizacja jest pewna, wylewane są fundamenty. Prace w tym zakresie wykonano m.in. na ul. Bogusławskiego, Chociszewskiego i Pamiątkowej.

Od zamontowania parkomatów do uruchomienia Strefy Płatnego Parkowania minie kilka miesięcy. Wcześniej będzie wprowadzona zmiana organizacji ruchu. Za postój na łazarskich i wildeckich ulicach opłaty będą pobierane dopiero od 1 lutego 2021 roku.