Arkadiusza Trochanowskiego z Wielkopolski otrzymał ingres biskupa cerkwi greckokatolickiej

W piątek po południu odbędą się nieszpory i obrzęd nadania imienia dla hierarchy – biskupa nominata Arkadiusza Trochanowskiego. W ceremonii będzie uczestniczył patriarcha kościoła greckokatolickiego Światosław, biskupi i duchowieństwo. Początek tej ceremonii, która odbywać się będzie w cerkwi greckokatolickiej Pokrowy Matki Bożej w Olsztynie zaplanowano na godz. 17. Ingres biskupa Trochanowskiego zaplanowano na godz. 10 […]

W piątek po południu odbędą się nieszpory i obrzęd nadania imienia dla hierarchy – biskupa nominata Arkadiusza Trochanowskiego. W ceremonii będzie uczestniczył patriarcha kościoła greckokatolickiego Światosław, biskupi i duchowieństwo. Początek tej ceremonii, która odbywać się będzie w cerkwi greckokatolickiej Pokrowy Matki Bożej w Olsztynie zaplanowano na godz. 17.

Ingres biskupa Trochanowskiego zaplanowano na godz. 10 w sobotę.

Ze względu na stan pandemii w nieszporach i ingresie będzie mogła uczestniczyć tylko ta grupa wiernych, która wcześniej wyraziła taką wolę i uzyskała zgodę na wejście do cerkwi. Kapłani grecko-katoliccy zwrócili się do wiernych z prośbą, by w tych dniach odmawiali w intencji bp. Trochanowskiego „Zdrowaś Mario”, “Ojcze nasz” i “Chwała Ojcu”.

Modlitwy w intencji nowego biskupa oraz nowej, utworzonej w listopadzie przez papieża Franciszka eparchii olsztyńsko-gdańskiej, będą zanoszone także w czasie nabożeństw w cerkwiach.

Nowa eparchia olsztyńsko-gdańska kościoła greckokatolickiego została utworzona przez papieża Franciszka 25 listopada 2020 r. Granice nowej eparchii pokrywają się z granicami następujących metropolii Kościoła łacińskiego: warmińskiej, gdańskiej, białostockiej oraz diecezji płockiej z metropolii warszawskiej. Siedzibą nowej eparchii jest Olsztyn, a kościołem katedralnym cerkiew p.w. Pokrowa (Opieki) Matki Bożej.

Utworzenie nowej eparchii kościoła greckokatolickiego jest odbierane przez lokalne środowisko jako nobilitacja wielu lat działań mniejszości ukraińskiej i cerkwi na Warmii i Mazurach.

Ks. Arkadiusz Trochanowski, mianowany przez papieża Franciszka biskupem eparchii olsztyńsko-gdańską Kościoła greckokatolickiego w Polsce, jako zawołanie biskupie przyjął słowa “We wspólnocie z Bogiem”.

Biskup nominat urodził się 6 stycznia 1973 r. w Szprotawie. W latach 1994-2000 odbywał formację filozoficzno-teologiczną w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie, po czym został inkardynowany do eparchii wrocławsko-gdańskiej Kościoła greckokatolickiego. W 2000 r. uzyskał magisterium z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie przyjął 29 lipca 2000. r. we Wrocławiu z rąk bp. Włodzimierza R. Juszczaka, biskupa eparchii wrocławsko-gdańskiej.

W latach 2000-2001 pracował jako wikariusz we Wrocławiu, Środzie Śląskiej, Oławie i Oleśnicy. Podjął też studia specjalistyczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a tytuł doktora teologii z ekumenizmu uzyskał w 2012 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2015 r. uzyskał tytuł nauczyciela dyplomowanego. W 2001 r. został proboszczem parafii w Wałczu i pełnił ten urząd do chwili obecnej. W latach 2001-2016 był też proboszczem parafii w Szczecinku.

W 2006 r. został członkiem rady kapłańskiej, a od 2010 r. jest protoprezbiterem (dziekanem) koszalińskim.