Program Czyste Powietrze w Poznaniu. Miasto podpisało umowę z WFOŚiGW

Już nie tylko miejski program Kawka Bis pozwoli na uzyskanie dofinansowania na wymianę pieca. Miasto Poznań przystąpiło do krajowego programu Czyste Powietrze, co pozwoli uzyskać dotację także na termomodernizację budynku.

Program Czyste Powietrze rozpoczął się we wrześniu 2018 roku i zgodnie z założeniami ma być realizowany do 2029 roku. Realizacją w poszczególnych województwach zajmują się WFOŚiGW. Celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Dzięki podpisanej umowie, poznaniacy mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe w celu zastąpienia ich nowoczesnymi rozwiązaniami, które spełniają najwyższe normy. Dotacja obejmuje także wykonanie niezbędnych prac termomodernizacyjnych w budynku.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w takich budynkach (warunkiem jest wyodrębniona księga wieczysta).

Program Czyste Powietrze podzielono na dwie grupy – podstawowe dofinansowanie i podwyższone. To pierwsze jest na poziomie 30-50%, skierowane do wnioskodawców, których dochód nie przekracza 100 000 zł. W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania (od 50 do 75 proc.) warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego, uwzględniającego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego – w gospodarstwie wieloosobowym nie może on przekroczyć 1400 zł na osobę, w gospodarstwie jednoosobowym – 1960 zł.

Poznaniacy mogą cały czas korzystać z miejskiego programu Kawka Bis, który przysługuje także osobom zamieszkującym w budynkach wielorodzinnych, które nie są ujęte w programie “Czyste Powietrze”.

„Podjęte działania sprawią, że mieszkańcy, chcący zmienić sposób ogrzewania w swoich domach, będą mogli korzystać z różnych możliwości finansowych przy realizowaniu inwestycji. Celem Miasta jest stworzenie poznaniakom dogodnych dla nich warunków skorzystania z programu “Czyste Powietrze” lub Kawka Bis, w zależności od zakresu planowanej modernizacji oraz możliwości uzyskania bardziej korzystnego dofinansowania. Należy zaznaczyć, że przy realizacji programu “Czyste Powietrze” Miasto Poznań występuje w roli wsparcia dla wnioskodawców, ale nie przyznaje dotacji. Samo dofinansowanie jest przyznawane i wypłacane przez WFOŚiGW w Poznaniu.”

Magdalena Żmuda, dyrektorka Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP