Co z wywozem śmieci po opuszczeniu przez Poznań GOAP? Radni przyjęli szereg uchwał

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Poznania radni podjęli uchwały dotyczące opłat i organizacji wywozu odpadów komunalnych po wyjściu Miasta z ZM GOAP. Mieszkańcy na razie nie odczują jednak większych zmian.

 

Poznań opuści ZM GOAP 1 stycznia 2022 roku. Decyzją miejskich radnych do 30 czerwca przyszłego roku będą obowiązywać obecne umowy z wykonawcami, a odbiór odpadów komunalnych będzie się odbywał na starych zasadach. Ma to zapewnić płynniejsze przejście na nowy system organizacji wywozu śmieci w mieście.

Oznacza to także utrzymanie obecnych stawek – podstawowej wynoszącej 29 złotych od osoby w nieruchomościach jednorodzinnych (takich, w których znajdują się maksymalnie cztery lokale mieszkalne) oraz 25 zł w wielorodzinnych. Utrzymane zostaną również dotychczasowe ulgi i zwolnienia z części opłaty.

Miejscy urzędnicy oraz radni, którzy podjęli decyzję o opuszczeniu Związku wskazują, że zyskają na tym mieszkańcy, ponieważ pozwoli to na uszczelnienie i uproszczenie systemu odbioru odpadów, a także powstrzymanie regularnych podwyżek opłat za wywóz śmieci. Łatwiejsze będzie także reagowanie i dostosowywanie systemu do potrzeb dużego miasta oraz zmieniających się przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Po zmianach mieszkańcy będą mogli także składać deklaracje drogą elektroniczną, co ułatwi proces obu stronom.

Obecnie Poznań dysponuje własną spalarnią, biokompostownią, trzema punktami selektywnego zbierania odpadów komunalnych (tzw. PSZOK-ami) oraz 100 proc. udziałów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów.

Po decyzji Poznania o opuszczeniu ZM GOAP, na podobny krok zdecydowały się kolejne gminy. Część z nich wskazuje wprost, że rezygnacja Poznania z uczestniczenia w Związku będzie oznaczała wzrost kosztów organizacji, za co musieliby zapłacić mieszkańcy poszczególnych gmin. Wskazuje się także na fakt, że jeśli wszystkie gminy zrezygnują z członkostwa do końca roku, to koszty likwidacji ZM GOAP zostaną rozłożone równo i poniesie je także Poznań.