Od poniedziałku kolejne prace drogowe na Wildzie

Po długim weekendzie rozpocznie się wdrażanie nowej organizacji ruchu na kolejnej ulicy Wildy. Będzie to ul. Fabryczna. Prace w tym miejscu zaplanowano na dwa dni.

 

W najbliższy poniedziałek, 7 czerwca wykonawcy oznakowania będą pracować na ul. Fabrycznej pomiędzy ul. 28 Czerwca 1956r. i Prądzyńskiego, a dzień później od ul. Prądzyńskiego do ul. Hetmańskiej.

Na pierwszym ze wskazanych wyżej odcinków po wprowadzeniu zmian utrzymany będzie ruch w jednym kierunku od ul. Prądzyńskiego w stronę ul. 28 Czerwca 1956r. Parkowanie będzie odbywać się po obu stronach jezdni, na miejscach równoległych. Wyznaczony zostanie kontraruch rowerowy. Fragment ul. Fabrycznej od ul. Prądzyńskiego do ul. Hetmańskiej pozostanie dwukierunkowy. Parkowanie będzie możliwe, podobnie jak dotychczas, tylko po wschodniej stronie jezdni, na miejscach prostopadłych.

Skrzyżowania z ul. Roboczą, Pamiątkową, Prądzyńskiego i Madalińskiego staną się równorzędne, a cała ul. Fabryczna znajdzie się w obszarze objętym strefą ograniczonej prędkości „Tempo 30”.

Wdrażanie nowej organizacji ruchu na ul. Fabrycznej zaplanowano od 7 do 8 czerwca (poniedziałek i wtorek), jednak dotrzymanie tego terminu będzie uzależnione od korzystnej pogody. Natomiast w środę 9 czerwca rozpocznie się wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na ul. Pamiątkowej.

Podczas prac na ul. Fabrycznej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, a pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli.