Bezpieczniej i bardziej komfortowo na ul. Inowrocławskiej

Można już korzystać z kolejnej wyremontowanej części ul. Inowrocławskiej. Inwestycja poprawiła komfort i bezpieczeństwo rowerzystów i kierujących samochodami.

 

To już kolejny fragment ul. Inowrocławskiej, który został wyremontowany w ostatnim czasie.Rok temu odnowiono odcinek od ul. Kostrzyńskiej do ul. Słupeckiej. Tym razem prace przeprowadzono od okolic ul. Słupeckiej do skrzyżowania z ul. Toruńską.

W ramach przeprowadzonych prac stara, zniszczona nawierzchnia jezdni została zerwana, a w jej miejsce ułożono nową. Jednocześnie wyregulowano studzienki kanalizacyjne.

Dzięki inwestycji przejazd samochodami i rowerami jest bardziej komfortowy i bezpieczniejszy.

Prace zostały sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Rady Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie, która na ten cel przeznaczyła 130 tysięcy złotych.