Zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej w rejonie Starołęki

W sobotę, 3 lipca w związku z pracami prowadzonymi w rejonie Starołęki wdrożona zostanie zmieniona organizacja ruchu, która obejmie linie nr 158, 189, 194, T4 oraz 221.

 

Po północnej stronie przejazdu kolejowego na Starołęce zmiany organizacji ruchu polegać będą na:

· wprowadzeniu zakazu skrętu z ul. Starołęckiej od strony ronda Starołęka w ulicę Forteczną,

· dopuszczeniu tylko ruchu komunikacji miejskiej i lokalnego na ul. Fortecznej od ul. Romana Maya do ul. Starołęckiej tylko w kierunku ul. Starołęckiej,

· zakazie wyjazdu z ul. Fortecznej w ul. Starołęcką (możliwe będzie tylko zawracanie na pętli przy zajezdni Forteczna).

Po południowej stronie przejazdu kolejowego na Starołęce zmiany organizacji ruchu polegać będą na:

· wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Św. Antoniego od ul. Starołęckiej do ul. Książęcej wraz z wydzieleniem pasa dla autobusów (ruch dozwolony tylko w kierunku ul. Książęcej),

· wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Książęcej od ul. Św. Antoniego do przejazdu kolejowego na ul. Starołęckiej wraz z wydzieleniem pasa dla autobusów (ruch dozwolony tylko w kierunku przejazdu kolejowego).

Spowoduje to następujące zmiany tras linii autobusowych po południowej stronie dworca PKP Starołęka:

· autobusy linii nr 158 będą dojeżdżały do przystanku końcowego na Starołęce tak jak do tej pory i wyjeżdżały z niego również bez zmian; zmianie ulegnie lokalizacja przystanku początkowego na pętli Starołęka (autobusy będą zatrzymywać się na tymczasowym stanowisku zlokalizowanym wewnątrz pętli),

·  autobusy linii nr 189 i 194 będą dojeżdżały do przystanku końcowego na Starołęce obowiązkowo od strony ul. Książęcej, a wyjeżdżać będą, tak jak autobusy linii 158, na ul. Starołęcką; zmianie ulegnie lokalizacja przystanku początkowego na pętli Starołęka,

·  autobusy linii nr T4 będą dojeżdżały do przystanku końcowego na Starołęce tak jak dotychczas – ulicą Starołęcką i wyjeżdżać również będą tak, jak dotychczas – ulicą Książęcą. Zmianie ulegnie lokalizacja przystanku początkowego na pętli (autobusy będą zatrzymywać się na stanowisku po południowej stronie pętli) Starołęka, autobusy linii nr 527 będą dojeżdżały do przystanku końcowego na Starołęce przez ulicę Św. Antoniego oraz ul. Książęcą, a wyjazd z pętli będzie realizowany przez ul. Starołęcką. Zmianie ulegnie lokalizacja przystanku początkowego na pętli Starołęka (autobusy będą zatrzymywać się na stanowisku po północnej stronie pętli)

· autobusy linii nr 221 jadące w kierunku Sypniewa będą dojeżdżały do pętli na ul. Książęcej od strony ul. Starołęckiej, wjadą na stanowisko odjazdowe w kierunku ul. Książęcej w południowej części pętli (przy pawilonach handlowych – obecnie stanowisko dla linii 189 i 194), a po obsłudze tego przystanku zawrócą, wyjadą na ul. Starołęcką i będą kontynuować podróż dotychczasową trasą. Autobusy jadące w kierunku Garbar dojadą do pętli przy ul. Książęcej od ul. Św. Antoniego i od ul. Książęcej, zatrzymają się na stanowisku odjazdowym dla linii 158 i będą kontynuować podróż po stałej trasie (wyjeżdżając w ul. Starołęcką w kierunku przejazdu).

Z powodu zmienionej organizacji ruchu, na skrzyżowaniu Starołęcka/Forteczna w kierunku Garbar obowiązuje zatrzymanie na wysokości przystanku tramwajowego (przystanek dla linii T4).

Z eksploatacji wyłączony zostanie przystanek Św. Antoniego zlokalizowany na ulicy Św. Antoniego przed skrzyżowaniem z ul. Książęcą.