Rozpoczyna się deratyzacja w mieście. O czym pamiętać?

Dwa razy w roku w Poznaniu odbywa się obowiązkowa deratyzacja, a druga z nich w tym roku rozpoczyna się 1 września i potrwa do końca miesiąca. Jest to bardzo ważna akcja ponieważ zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób przenoszonych przez gryzonie. Zarządcy i administratorzy nieruchomości będą zobowiązani do wyłożenia trutki. Obowiązek ten będzie kontrolowany przez odpowiednie służby.

 

Punkty gastronomiczne, obiekty handlowe, targowiska, szpitale czy placówki oświatowe to miejsca, w których prowadzi się zbiorowe żywienie dlatego tak ważne jest przeprowadzenie deratyzacji w takich obiektach. Trutka powinna być rozłożona już w pierwszy dzień rozpoczęcia akcji i należy regularnie monitorować jej ilość w pojemnikach do tego przeznaczonych.

W okresie deratyzacji należy szczególnie uważać na dzieci oraz zwierzęta domowe, w pobliżu trutek powinno umieścić się napisy ostrzegawcze. Mimo wszystko, właściciele czworonogów powinni w tym miesiącu zwracać szczególną uwagę na miejsca wyłożenia trutek oraz padłe gryzonie, które mogą być przyczyną zatrucia.

Straż Miejska Miasta Poznania oraz służby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przez cały miesiąc będą czuwać aby akcja była przeprowadzana w odpowiedni sposób, a padłe gryzonie były usuwane na bieżąco.

Więcej informacji na temat przeprowadzanej deratyzacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału Gospodarki Komunalnej, która koordynuje całą akcję.