Pół tysiąca dzieci z rodzin z problemem uzależnień skorzysta z zimowego wypoczynku połączonego z terapią

Niemal pół tysiąca młodych Wielkopolan skorzysta ze zorganizowanego wypoczynku połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym podczas ferii zimowych. Program finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego obejmie dzieci i młodzież z rodzin z problemem uzależnień.

 

Zimowy wypoczynek organizowany w ramach programu ma na celu z jednej strony zapewnić opiekę oraz możliwość odpoczynku dla dzieci i młodzieży oraz poznania nowego środowiska, z drugiej pomoc dla młodych Wielkopolan, którzy na co dzień mają bliski kontakt z tematyką uzależnień.

W ramach zajęć przewidziano m.in. treningi z asertywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach czy też nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat będą brały udział w wielu atrakcjach podczas ferii – zaplanowano zwiedzanie ciekawych miejsc, wizyty w kinie i na basenie czy też jazdę na łyżwach, nartach i sankach.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na organizację wypoczynku 725 tysięcy złotych. O dotacje mogły ubiegać się organizacje pozarządowe z regionu, które mają w swym statucie zapis o działalności z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Łącznie wyłoniono 10 podmiotów, które zorganizują wypoczynek głównie w górach.

Z wypoczynku skorzysta około pół tysiąca osób.