Opieka wytchnieniowa w Poznaniu – ruszyły zapisy do tegorocznej edycji

Miasto Poznań, we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, uruchomiło inicjatywę “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Celem programu jest wsparcie rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy często zapominają o własnych potrzebach, zanurzeni w trosce o bliskie osoby.

 

Rozpoczęty w maju program ma na celu zapewnienie opiekunom czasu na odpoczynek, regenerację lub załatwienie spraw osobistych, oferując bezpłatną pomoc dla osób, którymi się opiekują. “Opieka wytchnieniowa” skierowana jest zarówno do rodzin z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, jak i do opiekunów dorosłych z istotnym stopniem niepełnosprawności.

Program oferuje dwie formy wsparcia, z których mieszkańcy Poznania mogą skorzystać. Pierwsza to opieka nad osobą z niepełnosprawnością w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania lub innym, dostępna do 240 godzin. Druga forma to opieka w formie pobytu całodobowego w ośrodku lub placówce, dostępna do 14 dni.

Wśród organizacji realizujących program znajdują się takie jak Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Iskra, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Poznaniu, Fundacja Petra senior, Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej Śmiałek oraz Fundacja Tak Dla Samodzielności.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu powinny skontaktować się bezpośrednio z wybraną organizacją. Warto dodać, że w czasie realizacji usługi w ramach programu “Opieka wytchnieniowa” nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej.

Zostały ustalone pewne priorytety dotyczące korzystania z programu. Członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta z wsparcia placówek całodobowych, takich jak ośrodek szkolno-wychowawczy czy internat, będą mieli pierwszeństwo.

Oczekuje się, że program zapewni 15 840 godzin wsparcia w formie pobytu dziennego dla 67 osób, w tym dla 11 dzieci, oraz 1 134 dni pobytu całodobowego dla 81 dorosłych. Z tych liczby jasno wynika, jak duże zapotrzebowanie istnieje na tego typu usługi w Poznaniu.

Program “Opieka wytchnieniowa” jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz miasto Poznań. W tym roku przeznaczono na niego ponad 1,67 mln zł, z czego większość, czyli ponad 1,51 mln zł, pochodzi z Funduszu Solidarnościowego, natomiast 154 646 zł zostało wyasygnowane z budżetu miasta Poznania.

“Opieka wytchnieniowa” jest realizowana od 10 maja do 27 grudnia 2023 r., co daje mieszkańcom Poznania możliwość korzystania z programu przez większość roku. To ważna inicjatywa, która ma na celu zwrócić uwagę na potrzeby opiekunów osób z niepełnosprawnościami, często pomijane w rozmowach na temat opieki i wsparcia.

Dla wielu opiekunów, program ten może oznaczać nie tylko chwilę wytchnienia, ale także okazję do załatwienia spraw osobistych czy spędzenia czasu na regeneracji sił. To ważny krok w kierunku uznania trudnej roli, jaką pełnią opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, i zapewnienia im odpowiedniego wsparcia.

Kontakt z realizatorami programu:

– Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Iskra (tel. 61 868 66 46, adres e-mail: iskrastowarzyszenie@gmail.com),

– Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Poznaniu (tel. 721 265 595, adres e-mail: psoni.poznan@gmail.com),

– Fundacja Petra senior (tel. 665 006 501, adres e-mail: fundacja@petra-senior.pl),

– Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej Śmiałek (tel. 601 426 397, adres e-mail: kd@smialek.org),

– Fundacja Tak Dla Samodzielności (tel. 660 755 677, adres e-mail: kontakt@takdlasamodzielności.pl).