Program „Posiłek w szkole i w domu” będzie przedłużony do 2028 roku

Rada Ministrów planuje przedłużenie programu „Posiłek w szkole i w domu” do 2028 roku. Gminy, przez kolejne cztery lata, będą mogły liczyć na wsparcie finansowe przy tworzeniu szkolnych stołówek i organizacji posiłków dla osób potrzebujących.

W wykazie prac legislacyjnych opublikowano projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028. Będzie to kontynuacja programu, który był realizowany od 2019 do 2023 r.

Jak wskazano w projekcie, program będzie wspierał gminy w  organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach a także w dostarczaniu posiłków osobom niewychodzącym z domu, które ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność nie są w stanie same posiłków przygotować

„Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych” – wskazano w opisie programu. 

Jak zaznaczono, istotnym elementem programu będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. „Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowywania” – dodano.

Program będzie realizowany w trzech modułach. Moduł dla dzieci i młodzieży oraz moduł dla osób dorosłych, realizowany przez ministerstwo rodziny i polityki społecznej, będzie polegał na wsparciu finansowym gmin w organizacji posiłków dla osób potrzebujących. W trzecim module, za który będzie odpowiadał resort edukacji, gminy będą mogły otrzymać dofinansowanie do utworzenia stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.