Nowe platformy przystankowe na Strzeszynie

Za około dwa miesiące przy ulicy Koszalińskiej powstaną nowe platformy przystankowe, dojście do nich oraz oświetlenie. Poprawi to bezpieczeństwo pieszych i pasażerów w tym rejonie.

Pod koniec października podpisano umowę na budowę dwóch platform przystankowych wraz z dojściem do nich na ulicy Koszalińskiej, w pobliżu ul. Żołnierzy Wyklętych. 

Obecnie przystanki autobusowe “Żołnierzy Wyklętych” są umiejscowione na poboczu drogi, dlatego planowana inwestycja znacznie poprawi bezpieczeństwo pasażerów komunikacji miejskiej. 

W ramach prac zostaną wybudowane dwie nowe platformy. Przystanek w kierunku Golęcina zostanie zlokalizowany bliżej skrzyżowania z ulicą Żołnierzy Górników, natomiast platforma w kierunku Strzeszyna będzie umiejscowiona za skrzyżowaniem z ulicą Żołnierzy Wyklętych. Platformy będą dostosowane do obecnych standardów w mieście. Zamontowane zostaną faktury ostrzegawcze dla osób z dysfunkcjami wzroku oraz zostaną naniesione piktogramy.

Powstaną również dojścia do przystanków od istniejącej drogi pieszo-rowerowej. Aby poprawić bezpieczeństwo, na pasie jazdy w kierunku Strzeszyna zostanie zamontowana poduszka berlińska. Zostanie też wyznaczone i doświetlone przejście dla pieszych przez jezdnię.

W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 10 lamp, dzięki którym zwiększy się widoczność po zapadnięciu zmroku.

Zadanie jest realizowane dzięki poprawce do budżetu radnych: Marii Lisieckiej-Pawełczak oraz Grzegorza Ganowicza. Całkowity koszt prac wyniesie ponad 880 tys. zł i zakończy się w połowie stycznia 2024 roku.