Przejazd wiaduktem w ciągu ul. Gołężyckiej jeszcze w tym tygodniu

Jeszcze w tym tygodniu nastąpi oficjalne otwarcie ruchu na wiadukcie w ciągu ul. Gołężyckiej. Stary obiekt z uwagi na zły stan techniczny został zdemontowany. Nowy zapewni użytkownikom większy komfort i bezpieczeństwo.

 

Wcześniejszy wiadukt był w bardzo złym stanie technicznym, a ekspertyzy oraz analizy wykazały, że należy wymienić konstrukcję obiektu. W ramach prac m.in. odbudowano przyczółki, podpory, konstrukcję nośną i płytę wiaduktu. Umocniono także skarpę i wykonano system odwodnienia, czego brakowało w starym obiekcie.

Na wiadukcie pojawiły się nowe bariery, poręcze i osłony przeciwporażeniowe, a także nowe oświetlenie.

Dodatkowo wymieniono również nawierzchnię na ok. 800-metrowym odcinku ul. Gołężyckiej, od wiaduktu do ul. Warowej. By poprawić bezpieczeństwo w rejonie pobliskiej szkoły podstawowej przy ul. Baranowskiej, doświetlono i przesunięto przejście dla pieszych.


Prace przy przebudowie prowadzone były pod ruchem kolejowym, co oznacza, że konieczne było uwzględnienie rozkładu jadących pociągów. Wprowadzano jedynie drobne i czasowe utrudnienia.

Inwestycja pozwoli na utrzymanie ruchu w ciągu ul. Gołężyckiej, poprawi bezpieczeństwo i komfort podróży, a także poprawiła nośność wiaduktu, jego stan techniczny oraz trwałość.

Zasadnicze prace budowlane dobiegły końca – nieco wcześniej niż zakładano. Zgodnie z zapowiedziami otwarcie dla ruchu nastąpi jeszcze w październiku.

Choć w ostatnich dniach część kierowców omijała bariery i już korzystała z wiaduktu, to oficjalnie zabezpieczeni znikną dopiero w piątek, 22 października. Wtedy to wiadukt zostanie oficjalnie oddany do użytku kierowcom.