“Zimowe Warsztaty z Numerem 112” w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

W Poznaniu, z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych oraz zbliżających się feriach zimowych, zorganizowano „Zimowe Warsztaty z Numerem 112”. W ramach wydarzenia, które odbyło się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, dzieci i młodzież miały okazję nauczyć się, jak odpowiedzialnie korzystać z numeru alarmowego 112, a także zyskać cenną wiedzę na temat bezpieczeństwa. Inicjatywa ta nabrała szczególnego znaczenia, biorąc pod uwagę, że aż 70% zgłoszeń przyjmowanych przez operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu okazuje się być fałszywymi.

 

Wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Wojewódzką Policji oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. W trakcie spotkania z mediami, wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk, wraz z przedstawicielami służb ratunkowych, podkreśliła znaczenie działalności Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz zaangażowanie wszystkich służb w zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z pracą dyspozytorów, co pozwoliło im lepiej zrozumieć, jak ważne są precyzyjne i rzetelne informacje podczas zgłaszania sytuacji alarmowych. Dzieci i młodzież uczestniczyły także w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy, co wyposażyło ich w podstawowe umiejętności niezbędne do udzielania pomocy przedmedycznej.

„Zimowe Warsztaty z Numerem 112” były również okazją do zaprezentowania sprzętu i pojazdów używanych przez straż pożarną i policję, co niewątpliwie przyciągnęło uwagę młodych uczestników. Stoiska edukacyjne, mobilne symulatory zagrożeń oraz maszyna do badania refleksu pozwoliły na interaktywne doświadczenie zagadnień związanych z bezpieczeństwem, co z pewnością przyczyni się do lepszego zapamiętania i zrozumienia przekazanych treści.

Inicjatywa „Zimowe Warsztaty z Numerem 112” podkreśla, jak istotna jest edukacja najmłodszych w zakresie odpowiedzialnego korzystania z numerów alarmowych. W obliczu alarmującej liczby fałszywych zgłoszeń, takie działania edukacyjne mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia świadomości społecznej na temat roli numeru 112 w systemie ratowniczym oraz konsekwencji bezpodstawnego obciążania służb ratunkowych.

Wydarzenie to, zbiegające się z Europejskim Dniem Numeru Alarmowego 112.