Stabilizacja na horyzoncie. Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe

W najnowszym rozstrzygnięciu, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała o zachowaniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego na niezmienionym poziomie, zgodnie z przewidywaniami ekonomistów.

W trakcie zakończonego w środę dwudniowego posiedzenia, stopy procentowe pozostały stabilne: referencyjna stopa procentowa na poziomie 5,75% w skali rocznej, lombardowa 6,25%, depozytowa 5,25%, redyskontowa weksli 5,80%, a dyskontowa weksli 5,85%.

Decyzja ta nie była zaskoczeniem dla rynku, podtrzymując trend utrzymania stóp procentowych na stałym poziomie przez czwarte z rzędu posiedzenie RPP. To utrzymanie poziomu stóp jest wynikiem wcześniejszych działań Rady, która w ubiegłym roku zdecydowała się na obniżenie stóp procentowych o łącznie 100 punktów bazowych, w ramach reakcji na zmieniające się warunki gospodarcze.

Komentarze dotyczące tej decyzji wskazują na możliwe przyszłe kierunki działań RPP. Polski Instytut Ekonomiczny zauważył, że utrzymanie głównej stopy na poziomie 5,75% sugeruje przestrzeń dla dyskusji nad możliwością przyszłych obniżek stóp. W marcu, po zapoznaniu się z nową projekcją inflacji i PKB, Rada może dokonać dalszej analizy sytuacji. Niemniej jednak, komentarze RPP wskazują na jastrzębie nastawienie, co może sugerować, że ewentualne obniżki stóp procentowych nie są bliskie.

Analizy ekonomiczne różnią się w ocenach przyszłych działań RPP. Polski Instytut Ekonomiczny prognozuje, że do końca roku główna stopa procentowa może zostać obniżona do poziomu 5,0-5,25%, biorąc pod uwagę spodziewane działania w głównych gospodarkach światowych. Z kolei ING Bank Śląski przewiduje możliwą, choć symboliczną, obniżkę stóp o 25 punktów bazowych, biorąc pod uwagę stabilizację cen żywności i prognozowany spadek inflacji CPI do poziomu 2,5% r/r w marcu. Z drugiej strony, analitycy Banku Pekao są zdania, że stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie aż do końca 2025 roku.

Decyzja RPP o utrzymaniu stóp procentowych świadczy o ostrożnym podejściu do polityki pieniężnej w obliczu niepewności gospodarczej. W nadchodzących miesiącach, decyzje Rady będą z pewnością ściśle monitorowane, zarówno przez rynek, jak i przez zwykłych obywateli, dla których poziom stóp procentowych ma bezpośredni wpływ na codzienne życie gospodarcze.