Gdy Uniwersytet Poznański zyskał patrona. Kto, poza Mickiewiczem, pojawił się w propozycjach?

Mija 68 lat odkąd Adam Mickiewicz został patronem poznańskiej uczelni. Nadanie uniwersytetowi imienia wieszcza nie było jednak łatwe.

 

Choć Uniwersytet Poznański wznowił działalność po II wojnie światowej już w kwietniu 1945 roku, to kolejne lata przyniosły znaczące zmiany. Od 1950 roku tworzono osobnych jednostek – w ten sposób utworzono Akademię Medyczną (obecnie Uniwersytet Medyczny) z Wydziału Lekarskiego, Wydziału Wydziału Farmaceutycznego i Studium Stomatologicznego. Z kolei Studium Wychowania Fizycznego przekształcono w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego (obecnie Akademia Wychowania Fizycznego). W kolejnych dwóch latach Wydział Rolniczy, Wydział Leśny i Studium Ogrodnicze utworzyły Wyższą Szkołę Rolniczą (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy).

Jednocześnie odbywały się zmiany strukturalne w ramach pozostałych wydziałów Uniwersytetu Poznańskiego.

Jak to się stało, że zmieniono nazwę poznańskiej uczelni? Sprawa nie była prosta z uwagi na komunistyczne władze w Polsce. Przy poszukiwaniu patrona dla uniwersytetu, konieczne było znalezienie sposobu na odrzucenie rozważanych propozycji takich jak np. Julian Marchlewski, a nawet Józef Stalin, przy jednoczesnym znalezieniu patrona, który nie będzie budził kontrowersji.

Propozycja Adama Mickiewicza znalazła akceptację wszystkich stron. Znaleziono także dodatkowe uzasadnienie – choć Rada Ministrów uchwaliła uchwałę w sprawie nadania Uniwersytetowi Poznańskiemu nazwy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 31 grudnia 1955 roku, to weszła ona w życie z dniem… 24 grudnia. Dlaczego?

W uzasadnieniu wskazano, że nazwę wybrano „dla uczczenia pamięci Adama Mickiewicza, wielkiego poety, myśliciela i działacza postępowego, w 157. rocznicę jego urodzin”, a te przypadały właśnie 24 grudnia.

Społeczność akademicka i mieszkańcy Poznania musieli jednak poczekać na oficjalne zmiany. Uroczystość nadania uczelni imienia wieszcza nastąpiło jednak dopiero 11 lutego 1956 roku.