Zmiany na ulicy na Podolanach. Zakończono prace, które poprawią komfort okolicznych mieszkańców

Równa, bez błota i kurzu nawierzchnia i z rozdzieleniem ruchu pieszego od kołowego – poprawiły się warunki dla mieszkańców na ul. Anny Danysz na Podolanach.

 

Prace prowadzone były na odcinku od ul. Strzeszyńskiej do ul. Karpińskiej. Celem była poprawa komfortu i bezpieczeństwa uczestników ruchu. Pomiędzy ul. Cieszkwskiego i Karpińskiej ułożono nawierzchnię jezdni z kostki domino eko, a także chodników z kostki cegiełki.

Z kolei wąski przesmyk od ul. Cieszkowskiego do Strzeszyńskiej zamienił się w ciąg pieszo-rowerowy, dzięki czemu połączono okoliczne ulice z istniejącą drogą rowerową na ul. Strzeszyńskiej. Jednocześnie skróciła się droga do przystanku autobusowego.

W ramach prac wybudowano także odwodnienie ulicy.

Obecnie trwają odbiory zakończonych robót.

Inwestycja kosztowała ok. 600 tysięcy złotych i była współfinansowana ze środków będących w dyspozycji Rady Osiedla Podolany.