Kolejna ulica na Smochowicach utwardzona i przebudowana

Nieutwardzona droga na ul. Białośliwskiej zmieniła się w drogę z nową nawierzchnią i miejscami postojowymi. Zakończono prace związane z inwestycją.

 

Roboty przeprowadzono na odcinku jezdni ul. Białośliwskiej, między ul. Chodzieską do istniejącego wyremontowanego fragmentu ulicy z nawierzchnią bitumiczną. To kolejna dotąd nieutwardzona ulica na Smochowicach, którą przebudowano.

Wyznaczono jezdnię o szerokości 5 metrów, której nawierzchnię wykonano z kostki betonowej. Uwzględniono na niej ruch rowerowy po obu stronach.

Komfort i bezpieczeństwo pieszych poprawi chodnik o szerokości 2 metrów, który wyznaczono po południowej stronie jezdni.

Wyznaczono także miejsca postojowe, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami. Wykonano zjazdy do posesji, a na całym terenie objętym inwestycją zagospodarowano nową roślinność.

Na przebudowanym odcinku zamontowano również oświetlenie uliczne.