UOKiK nałożył sankcje na OLX za mylące praktyki i wprowadzanie konsumentów w błąd

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) podjął kroki przeciwko popularnej platformie sprzedażowej OLX, zarzucając jej wprowadzanie konsumentów w błąd oraz stosowanie praktyk nieuczciwych. Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, w oficjalnej decyzji, skrytykował serwis OLX za szereg działań, które negatywnie wpłynęły na doświadczenia i finanse użytkowników.

 

Pod lupę wzięto przede wszystkim tzw. „Pakiet ochronny” oferowany przez OLX, który w praktyce okazał się być niewystarczającą formą zabezpieczenia dla kupujących. Konsumentom, przyciągniętym obietnicami bezpiecznych transakcji, nie ujawniano pełnego zakresu ochrony, co w konsekwencji prowadziło do strat finansowych na rzecz nieuczciwych sprzedawców. OLX został również skrytykowany za brak jasnych informacji o możliwości zakupu produktów bez dodatkowej opłaty za „Usługę serwisową”, co tylko pogłębiało zamieszanie wśród użytkowników.

Inną praktyką, która zwróciła uwagę regulatora, było mylące sortowanie ofert wg najtańszych produktów, nie uwzględniające opłaty za wspomnianą „Usługę serwisową”. Takie działanie, określane mianem „dark patterns”, manipulowało zachowaniami konsumentów, skłaniając ich do podejmowania decyzji niezgodnych z ich rzeczywistymi intencjami.

W odpowiedzi na te zarzuty, UOKiK wydał decyzję zobowiązującą Grupę OLX do wprowadzenia istotnych zmian w swoich praktykach. Platforma ma nie tylko zwrócić pieniądze poszkodowanym konsumentom, ale również przekształcić swoje usługi tak, aby w przyszłości były one bardziej przejrzyste i uczciwe.

W ramach zmian, „Pakiet ochronny” zostanie rozszerzony o usunięcie dotychczasowych wyłączeń, co ma zapewnić większą ochronę kupującym. Reklamacje dotyczące uszkodzenia produktu lub jego niewłaściwych cech będą rozpatrywane z uwzględnieniem wyjaśnień obu stron transakcji. Jeżeli roszczenia kupującego okażą się zasadne, otrzyma on zwrot kosztów zakupu, usługi serwisowej oraz przesyłki.

Dodatkowo, OLX zobowiązany jest do jasnego informowania o możliwości zakupu bezpośrednio od sprzedającego, bez ponoszenia opłat za „Usługę serwisową”. Forma serwisu będzie musiała odzwierciedlać te zmiany, a sortowanie ofert według ceny uwzględni wszystkie opłaty dodatkowe.

Grupa OLX zarejestrowana jest i ma siedzibę w Poznaniu.