Port Lotniczy Poznań-Ławica domaga się zapłaty kilkunastu milionów kar umownych. Co na to pozwana spółka?

Port Lotniczy Poznań-Ławica pozwał spółkę Atrem domagając się zapłaty kilkunastu milionów złotych tytułem kar umownych. Czego dotyczy spór?

 

Jak wynika z komunikatu spółki Atrem, spółka Port Lotniczy Poznań-Ławica pozwała Atrem za nienależyte wykonanie obowiązków w ramach zamówienia. Poznańskie lotnisko domaga się 13,3 mln złotych tytułem kar umownych.

W ocenie zamawiającego, czyli portu lotniczego, Atren „nie wykonywał należycie obowiązków w okresie gwarancji i rękojmi wynikających z zawartej w 2015 r. umowy na zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Poznań – Ławica oraz wymianę fragmentu ogrodzenia portu lotniczego”.

Pozwana spółka uznaje roszczenia za całkowicie bezzasadne, twierdząc, że wykonywała swoje obowiązki należycie. W odpowiedzi zamierza wnieść o oddalenie powództwa. Jednocześnie przekazano w komunikacie, że port lotniczy wniósł o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego. Spółka Atrem zamierza zgodzić się na takie działanie.