Równiarki na poznańskich ulicach gruntowych

Po kilku tygodniach przerwy spowodowanej niekorzystnymi warunkami pogodowymi, na poznańskie ulice gruntowe wyjechały równiarki. Mróz i opady deszczu, które utrudniały wcześniejsze prace, ustąpiły miejsca sprzyjającym warunkom, pozwalającym na intensywne działania mające na celu poprawę stanu dróg.

 

Zakład Robót Drogowych w Poznaniu intensyfikuje swoje działania, by zwiększyć komfort przejazdu poprzez wyprofilowanie ulic gruntowych. Codziennie na teren miasta wyjeżdżają dwie równiarki, które zajmują się zbieraniem nadmiaru podłoża i zasypywaniem powstałych ubytków materiałem takim jak tłuczeń. Końcowym etapem prac jest wałowanie podłoża, aby zagęścić i ustabilizować użyty materiał, co przekłada się na wyższą jakość nawierzchni.

W ciągu ostatnich dni równanie nawierzchni przeprowadzone zostało w różnych rejonach miasta, w tym na Umultowie, Strzeszynie, Szczepankowie, a teraz prace skoncentrowane są na obszarach Fabianowa, Kotowa, Świerczewa, a także w okolicach osiedla Kwiatowego i Ławicy.

Planowane są również działania w Kiekrzu w przyszłym tygodniu.

Mieszkańcy Poznania mają również możliwość zgłaszania uszkodzeń nawierzchni dróg publicznych poprzez aplikację Smart City Poznań, mailowo lub telefonicznie, co umożliwia szybką reakcję i planowanie napraw. 

  • mailowo: zdm@zdm.poznan.pl
  •  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, tel. 61 848 07 23 Wydział Remontów i Utrzymania Dróg ZDM.
  •  całodobowo – tel. 61 661 44 02, 61 661 44 46 Centrum Operacyjne Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZDM.