Drogowcy zgubili niebezpieczne urządzenie promieniotwórcze. Próba jego otwarcia grozi śmiercią

W nocy z 21 na 22 marca 2024 roku, na terenie krakowskiej Nowej Huty, doszło do niepokojącego zdarzenia. Podczas prowadzenia prac drogowych zaginął defektoskop gammagraficzny – aparatura zawierająca wysokoaktywne źródło promieniotwórcze. Informację o utracie urządzenia przekazała firma odpowiedzialna za drogowe roboty budowlane.

Państwowa Agencja Atomistyki wydała ostrzeżenie, podkreślając niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zgubione urządzenie. Ze względu na wysoką aktywność promieniotwórczą, nawet krótkotrwały kontakt z nieosłoniętym źródłem może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. Urządzenie, ważące od 6 do 8 kg i mające wymiary około 30 cm długości, 20 cm wysokości oraz 15 cm szerokości, zostało przedstawione na zdjęciach opublikowanych w mediach i na stronach internetowych odpowiednich służb.

W obliczu tego zdarzenia służby apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. W przypadku zauważenia urządzenia, pod żadnym pozorem nie należy go otwierać ani uszkadzać. Każda osoba, która posiada informacje mogące pomóc w odnalezieniu zaginionego aparatu, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia Policji, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie lub Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki.

Sytuacja ta wywołała powszechne zaniepokojenie wśród mieszkańców Krakowa i okolic. Odnalezienie zgubionego urządzenia stało się priorytetem dla lokalnych służb, które prowadzą intensywne poszukiwania przy użyciu wszystkich dostępnych środków i metod. Bezpieczeństwo obywateli jest najważniejsze, dlatego też wszelkie działania są podejmowane z najwyższą starannością, aby jak najszybciej zneutralizować potencjalne zagrożenie.

Ten niecodzienny incydent przypomina o potrzebie ciągłego monitorowania i zabezpieczania urządzeń zawierających substancje promieniotwórcze. Jest to również okazja do przypomnienia społeczeństwu o ryzyku związanym z kontaktami z takimi materiałami oraz o właściwych działaniach, które należy podjąć w przypadku ich odnalezienia.