Zawirowania wokół transakcji nieruchomości Cegielskiego – Senator i liderzy związkowi apelują do Prokuratury Generalnej i NIK

Nabierają na sile kontrowersje związane ze sprzedażą terenów należących do poznańskich zakładów Cegielskiego, które są obecnie własnością Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP). Senator Waldemar Witkowski oraz przedstawiciele związków zawodowych skierowali prośby o interwencję do Prokuratora Generalnego oraz Najwyższej Izby Kontroli.

Podczas rozmowy na antenie Radia Poznań, senator Witkowski wyraził niepokój z powodu utraty przez zakłady Cegielskiego ich nieruchomości. “Po przejęciu przez Agencję Rozwoju Przemysłu, Cegielski stracił swoje nieruchomości, co znacząco skomplikowało jego sytuację kredytową” – mówił Witkowski.

Eryk Szajbe, przewodniczący “Solidarności” w zakładach Cegielskiego, wskazał, że firma sprzedała ARP 14 hektarów terenu za 90 milionów złotych, podczas gdy, zdaniem związkowca, wartość takiej ziemi w Poznaniu na tym obszarze może sięgać 10 milionów złotych za hektar. Szajbe podkreśla, że sprzedaż mogła być niekorzystna.

Związki zawodowe oczekują obecnie na działania prokuratury i NIK, mając nadzieję na szczegółowe zbadanie okoliczności transakcji i pociągnięcie do odpowiedzialności osób zarządzających majątkiem zakładów. “Oczekujemy dogłębnego dochodzenia i sądzenia osób odpowiedzialnych za te decyzje” – dodał Szajbe.

Andrzej Grzyb, szef sejmowej komisji obrony, zasygnalizował, że w najbliższym czasie ARP podejmie działania mające na celu restrukturyzację Cegielskiego, w tym planowane jest odzyskanie majątku spółki oraz realizacja pierwszych zamówień rządowych na produkcję korpusów systemów Krab i Borsuk.

“Potrzebna jest natychmiastowa i solidna reakcja instytucji państwowych, aby chronić Cegielski przed dalszymi problemami. Ważne jest, aby tak kluczowy dla regionu i krajowej gospodarki zakład miał zapewnione stabilne warunki działania” – komentował Grzyb.

Wciąż czekamy na dalsze rozwinięcie sytuacji i działania odpowiednich organów państwowych w tej sprawie.