Szykują się zmiany na Wildzie. Wybrano wykonawców przebudowy

Wiadomo już, kto przebuduje torowiska w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie rozstrzygnęła przetarg na wykonawcę prac, dzięki czemu można podpisać umowę i rozpocząć budowę.

Inwestycja zakłada przebudowę torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956, na odcinku od starego dworca PKS do skrzyżowania z ul. Krzyżową i Kilińskiego. Na ponad kilometrowym odcinku przebudowane zostaną zarówno torowisko jak i sieć trakcyjna. Prace obejmą także przebudowę węzła rozjazdowego przy skrzyżowaniu ul. Górna Wilda, Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku.

Inwestycja zakłada również przebudowę układu drogowego. Co ważne, torowisko zostanie oddzielone od jezdni (poza odcinkiem przy Rynku Wildeckim), dzięki czemu tramwaje nie będą już blokowane przez samochody. Zyskają okoliczni mieszkańcy, ponieważ zastosowane technologie przy budowie nowego torowiska sprawią, że będzie ono bardziej ciche. W wielu miejscach stanie się także zielone z własnym systemem nawadniającym, dzięki czemu będzie również wyglądać estetyczniej. Nowa trakcja sprawi, że z pobliskich kamienic znikną przewody trakcyjne i oprawy oświetleniowe. Zarówno sieć trakcyjna jak i oświetlenie będą miały własne, nowe słupy.

W ramach przebudowy planowana jest także przebudowa stacji prostownikowej „Pamiątkowa”, a także budowa przystanków wiedeńskich przy ul. św. Czesława. Z kolei przy Rynku Wildeckim powstanie parking bike&ride, a także zintegrowany węzeł przesiadkowy w formie antyzatok, co będzie możliwe dzięki przeniesienia przystanków w nową lokalizację.

Zmiany czekać będą na kierowców i rowerzystów. Po obu stronach torowiska wybudowana będzie jednopasmowa jezdnia z uwzględnieniem ruchu rowerowego i ograniczeniem prędkości do 30km/h.

Całość zostanie uzupełniona o elementy małej architektury w tym ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe i zieleń.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie rozstrzygnęła przetarg na wykonawcę robót. Zgłoszono 5 ofert, w tym jedna została odrzucona ze względów formalnych. Ostatecznie za najlepszą wybrano propozycję złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, czyli TORMEL Sp. Z o.o. oraz TERLAN Sp. Z o.o. Zaproponowana cena to prawie 85 mln złotych.

Projekt o nazwie „Przebudowa torowisk w poznańskich ulicach: Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku” został dofinansowany kwotą ponad 27,2 mln zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 6.1. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Wkrótce zostanie podpisana umowa z wybranym wykonawcą, dzięki czemu będzie mógł on rozpocząć prace przy realizacji inwestycji.