Kolejne remonty w okolicy Garbar

Wzdłuż ul. Estkowskiego rozpoczęły się prace nawierzchniowe na powstającej drodze rowerowej. Pozostałe odcinki nowej trasy, czyli wzdłuż ulic Małe Garbary, Wolnica i Solnej, także są już gotowe do układania masy.

Prace nawierzchniowe rozpoczęły się w rejonie zjazdu na Wartostradę przy moście Bolesława Chrobrego. Chcemy, by na majówkę można było dojechać rowerem np. do cypla nadwarciańskiego, następnie roboty stopniowo będą przesuwać się w stronę ul. Solnej. W pierwszej kolejności układana jest warstwa wiążąca nawierzchni, a następnie ostatnia, ścieralna warstwa. Rowerzyści zyskają ok. półtora kilometra komfortowej drogi, do której dostosowane zostały także okoliczne skrzyżowania – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes Poznańskich Inwestycji Miejskich.  

Prace polegające na układaniu masy bitumicznej mają charakter dynamiczny, dlatego ewentualne utrudnienia wynikające np. z ruchu pojazdów budowy, są krótkotrwałe. Należy zachować ostrożność w rejonie robót. 

Nawierzchnia pasa jezdni przylegającego do drogi rowerowej ułożona została już wcześniej, a w ostatnim czasie prace prowadzono w rejonie zjazdów z ul. Solnej. Dobiegają końca także roboty związane z chodnikami.

Zieleń wzdłuż drogi rowerowej

Przy drodze rowerowej pojawiła się nowa zieleń, w tym 15 platanów klonolistnych. Na całym zakresie zadania w sumie zaplanowano ponad 3 tysiące krzewów, wśród nich są m.in. forsycje, berberysy, irgi i róże. Tam, gdzie tylko jest to możliwe, powstają również trawniki.

W ramach inwestycji zmieniono m.in. geometrię skrzyżowań, które przecinają nową drogę oraz chodnik. Zbudowane bądź przebudowane zostały również przejazdy rowerowe i przejścia dla pieszych. Przykładem może być przejście na wysokości ul. Młyńskiej, które zostało uzupełnione o infrastrukturę dla rowerzystów. Prace obejmowały również sygnalizację świetlną, w tym dostosowano do ruchu rowerowego skrzyżowanie ulic Garbary, Małe Garbary i Estkowskiego. 

Dla bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością, z całkowitą lub częściową dysfunkcją wzroku, zastosowano system oznaczeń fakturowych, zgodny ze standardami dostępności dla Miasta Poznania. Wykonawca inwestycji odpowiadał również za wykonanie odwodnienia i przebudowę oświetlenia.

Wzdłuż nowej drogi rowerowej pojawią się ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. W rejonie skrzyżowania ulic Wolnica i Św. Wojciech zaprojektowano instalację systemu służącego do zliczania rowerów poruszających się po drodze rowerowej.