Jest apel o nie niszczenie pułapek na owady.

Od maja br. na terenie miasta Poznań rozpoczęła się realizacja międzynarodowego projektu monitoringu owadów zapylających o nazwie “Pobocza dróg jako ważne połączenie dla owadów zapylających w krajobrazie miejskim”. Badania realizowane są równolegle w siedmiu europejskich miastach: Turynie, Łodzi, Warszawie, Szeged, Wilnie oraz Uppsali.

Jednym z głównych celów projektu, realizowanego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu przez dr Irene Piccini z Katedry Zoologii, jest monitorowanie populacji owadów zapylających poprzez rozmieszczenie specjalnych pułapek na terenie miasta. Zostały one zainstalowane od 13 maja do 13 września br. Są to miseczki, w których znajduje się woda z kroplą nietoksycznego mydła.

 

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu proszą o nie niszczenie pułapek. Przy każdej z nich znajduje się specjalna informacja z kodem QR, gdzie osoby zainteresowane mogą zasięgnąć dodatkowych informacji.

  Projekt ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia owadów zapylających w ekosystemie miejskim oraz ich roli w zachowaniu bioróżnorodności. Dzięki współpracy mieszkańców i naukowców będziemy w stanie lepiej zrozumieć i chronić tę ważną grupę organizmów.