Plan gospodarki odpadami

Poznaniacy mogą wypowiedzieć się na temat gospodarki odpadami w ich mieście. Czas na to mają do 20 maja.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przyjął projekt aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025. Wiąże się to z możliwością uczestniczenia poznaniaków w opracowaniu dokumentów.

Do 20 maja każdy mieszkaniec Poznania i Wielkopolski może przedstawiać swoje uwagi do przygotowywanych dokumentów, czyli:

  •  projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym
  •  oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Składanie wniosków i uwag może się odbywać trzema kanałami:

  • mieszkańcy mogą wypełnić formularz stanowiący załącznik do ogłoszenia i przesłać go na adres: Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,
  • formularz z uwagami można przesłać też drogą elektroniczną na adres: wpgo@umww.pl,
  • uwagi i wnioski można będzie przekazać ustnie, podczas zaplanowanego na 9 maja spotkania. Odbędzie się ono w godzinach 11:00-13:00 i będzie miało formułę hybrydową. Stacjonarna część posiedzenia zostanie przeprowadzona w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34. Ponadto istnieje możliwość włączenia się do spotkania zdalnie przez link.

Deklarację udziału w spotkaniu należy przesłać do 8 maja, do godziny 12:00 na adres mailowy: wpgo@umww.pl, wskazując imię, nazwisko oraz nazwę reprezentowanej jednostki.

Projekt aktualizacji planu gospodarki, formularz i więcej informacji znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.