Poznań otrzymał 1,1 mln od rzadu Tajwanu. Cel jest jeden!

Poznań otrzymał ponad 1,1 mln zł od rządu Tajwanu. Pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie obywateli Ukrainy, którzy przebywają tu w związku z wojną w ich kraju. Pomogą sfinansować wsparcie psychologiczne i korepetycje dla dzieci, a także pomoc żywnościową.

Darowizna – ponad 290 tys. dolarów – została przekazana na podstawie umowy pomiędzy Miastem Poznań a Biurem Przedstawicielskim Tajpej w Polsce. 

– Nikt nie sądził, że wojna za naszą wschodnią granicą potrwa tak długo i będzie tak dotkliwa – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – W wyniku działań wojennych Poznań stał się domem dla kilkudziesięciu tysięcy osób z Ukrainy, głównie kobiet i dzieci. Chcemy, aby żyło się im tu dobrze. Do tego jednak niezbędne są działania integrujące, a wsparcie od tajwańskiego rządu pomoże je zapewnić. 

Otrzymane pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na integrację osób z Ukrainy z mieszkańcami Poznania – w dużej mierze poprzez projekty kulturalne i międzykulturowe, w tym warsztaty i gry miejskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Zapewnione zostanie także wsparcie socjoterapeutyczne i psychologiczne oraz korepetycje dla ukraińskich dzieci. Ponadto zaplanowano prowadzenie punktu informacyjnego dla obywateli i obywatelek Ukrainy, całodobową pomoc psychologiczną dla osób w kryzysie oraz wsparcie zaopatrzenia punktów pomocy żywnościowej. Miasto zapewni także specjalistów pomagających realizować zintegrowane usługi dla osób z Ukrainy oraz poruszanie się po systemie pomocy społecznej. Wśród zaplanowanych projektów znajdują się także wydarzenia biznesowe. 

– Realizowane projekty pozwolą zintegrować lokalną społeczność i wesprzeć osoby z Ukrainy w odbudowaniu równowagi życiowej – mówi Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP. – Dzięki uzyskanym środkom uda się stworzyć przyjazną, bezpieczną przestrzeń dla wielu osób do realizacji pasji, nauki języka polskiego i rozwoju artystycznego oraz do łagodzenia traum związanych z doświadczeniami wojennymi i uchodźczymi.  Niezwykle ważne jest także zapewnienie pomocy w nauce i uzupełnianiu wiedzy oraz aktywizacja zawodowa i gospodarcza społeczności ukraińskiej. Celem planowanych działań jest ułatwienie obywatelom i obywatelkom Ukrainy mieszkającym w Poznaniu funkcjonowania w przestrzeni formalno-prawnej, związanej z legalizacją pobytu, a także różnorodnymi aspektami życia codziennego.

Przekazane w tym roku pieniądze to już kolejny gest solidarności ze strony Tajwanu. Jedną z konsekwencji pobytu Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Poznania w Taipei w 2022 r. była decyzja tajwańskiego rządu o przekazaniu Poznaniowi 300 tys. dolarów (1,3 mln zł) na pomoc uchodźcom.