To tu dzieje się… magia. Znów będzie można zobaczyć, jak ze śmieci powstaje energia cieplna i elektryczna

Poznańska spalarnia śmieci nie jest nudnym, klasycznym obiektem. Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu ITPOK to miejsce, które można zwiedzać i zobaczyć jak śmieci poznaniaków zamieniane są w energię cieplną i elektryczną. Najbliższe Drzwi Otwarte już w ten weekend!

Obiekt mieści się przy ul. Energetycznej 5. To właśnie tam, jak niektórzy mówią, „dzieje się magia”, czyli odpady zamieniane są w energię cieplną i elektryczną, a tym samym śmieci stają się… pożyteczne. Wytworzone ciepło w całości wykorzystywane jest do miejskiej sieci ciepłowniczej, co obniża koszty zapewnienia ciepła dla miasta. Z kolei energia elektryczna częściowo służy samej instalacji, czyniąc ją niezależną energetycznie, a nadwyżka jest sprzedawana do systemu krajowej sieci elektrenergetycznej.

„Ponad 40% wyprodukowanej energii elektrycznej uznawana jest za energię zieloną, pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Poza energią i ciepłem, otrzymywane są również pozostałości po spaleniu odpadów, które są poddawane dalszym procesom odzysku. Np. z oczyszczania gazów wylotowych wytwarzane są popioły, które są wykorzystywane jako wypełnienie pustych wyrobisk w kopalniach soli manganu i potasu” – wskazuje Urząd Miasta Poznania

Regularnie organizowane są Dni Otwarte, podczas których możliwe jest zwiedzanie obiektu. Uczestnicy mogą m.in. zajrzeć do hali wyładowczej, przyjrzeć się działaniu kilkutonowego chwytaka odpadów czy też obejrzeć bunkier na odpady.

Co ciekawe, każdy uczestnik otrzymuje także pamiątkowy upominek.

Najbliższy Dzień Otwarty już w sobotę, 15 czerwca, między 9:00 a 15:30. Obowiązują zapisy poprzez wypełnienie formularza online (tutaj) – z jednego adresu mailowego można zgłosić maksymalnie 4 osoby. Rodzice i opiekunowie powinni pamiętać, że minimalny wiek zwiedzających to ukończone 7 lat.

Uczestnicy proszeni są o założenie butów na płaskiej podeszwie.

ITPOK powstała w 2013 roku.