Oddział dziecięco-młodziezowy w szpitalu psychiatrycznym może zostać zamknięty. To jeden z dwóch takich w Wielkopolsce

Pacjenci Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie mają kolejny powód do niepokoju. W lipcu może zostać zlikwidowany oddział leczenia dzieci i młodzieży. Powód? Problemy kadrowe w placówce. Zamknięcie oddziału będzie poważnym utrudnieniem dla i tak już kulejącego systemu opieki zdrowia psychicznego dla nieletnich.

Utrudniony dostęp do leczenia psychiatrycznego. Pomocy potrzebuje jedna czwarta polskiego społeczeństwa

Niedofinansowanie, ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów oraz nacisk na przestarzały model opieki szpitalnej – to obecnie największe bolączki polskiej psychiatrii. Rozwiązaniem najbardziej palących problemów mają być lokalne centra zdrowia psychicznego oferujące szybką diagnozę i opracowanie planu leczenia. Terapia blisko miejsca zamieszkania nie pozbawia chorych możliwości uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym, co w wielu przypadkach przyspiesza...