Nieprawidłowe parkowanie, zakłócanie porządku publicznego – w jakich sprawach poznaniacy prosili o interwencję w ubiegłym tygodniu?

Ponad 1000 zgłoszeń od mieszkańców wpłynęło do służby dyżurnej straży miejskiej w Poznaniu w ubiegłym tygodniu. Najczęściej dotyczyły kwestii nieprawidłowego parkowania - dla prawie 240 kierujących interwencje zakończyły się założeniem blokady na koło. Poznaniacy prosili o interwencję także w sprawach m.in. zakłócania porządku, nielegalnych wysypisk śmieci i zagrożenia zdrowia i...