Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa rośnie w siłę (art. sponsorowany)

Wywiad z doktorem Andrzejem Zduniakiem, JM Rektorem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

1. Na początek kilka słów o Wyższej Szkole Bezpieczeństwa. Co to za uczelnia i w jakim celu powstała?

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa to uczelnia specjalistyczna, która posiada wyraźnie określony profil kształcenia, zapisany wprost w nazwie, związany z pojęciem szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Istota tego słowa funkcjonuje m.in. pod nazwą wiodącego kierunku i powiązanych z nim specjalności. Władze uczelni oraz fachowcy, tworzący jej „fundamenty”, już ponad 10 lat temu zdawali sobie sprawę z potencjału kierunku, który dziś tak chętnie jest wybierany przez kandydatów na studia. W kontekście mnożących się konfliktów, również na arenie międzynarodowej, kształcenie fachowców w dziedzinie bezpieczeństwa, zdaje się być wyzwaniem, któremu z należytą starannością chcielibyśmy sprostać.

2. Uczelnia rośnie w siłę – aż 3 nowe wydziały planuje uruchomić od października 2014 r. – w Bartoszycach, Giżycku oraz w Jaworznie. Skąd pomysł na organizację wydziału WSB na Mazurach?
Chcemy kształcić kadry specjalistów, głównie w obszarze bezpieczeństwa. Przede wszystkim spełniamy życzenie lokalnych władz i samych mieszkańców tego regionu, którzy od dłuższego czasu czynią starania o własną “akademię”, bliższą im geograficznie, niż inne – bardzo nieliczne – uczelnie w województwie warmińsko-mazurskim. Jeśli spojrzymy na mapę uczelni wyższych w Polsce, to obszar o jakim mówimy, jest niemal “pustkowiem”. Ponadto lokalizacja wydziału, jak i wybór kierunków kształcenia ma swoje uzasadnienie w historii tych miast i miejscach, w których zatrudnienie mogą zdobyć osoby wykwalifikowane z zakresu zagadnień powiązanych z wieloaspektowym pojęciem bezpieczeństwa.  

3. Na jakich kierunkach będzie można kształcić się w Bartoszycach, Giżycku i Jaworznie?
Na początek na Wydziale Nauk Społecznych Bartoszycach będzie można zdobyć dyplom na bezpieczeństwie narodowym oraz pedagogice. W Giżycku oferujemy bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo zdrowotne. Natomiast do Wydziału Nauk Społecznych w Jaworznie zapraszamy na bezpieczeństwo narodowe.

4. Dlaczego warto wybrać studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa?
BO TO STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ
Bezpieczna przyszłość, chociażby na rynku pracy, to jeden z atutów, którym uczelnia przyciąga kandydatów. Fenomen tego sukcesu leży w prężnych działaniach zespołu „mnożącego” kontakty z partnerami, którzy otwierają drzwi do kariery jeszcze na etapie statusu studenta. Wakacyjna praca w służbach mundurowych z wynagrodzeniem, możliwość praktyk w lokalnych mediach, staż w agencjach detektywistycznych, to tylko niektóre z możliwości, które uczelnia oferuje swoim „podopiecznym”.
 
BO STUDENCI MAJĄ TU BEZPIECZNE FINANSE I GODNE UZNANIA STYPENDIA
U nas czesne jest stałe, niezmienne przez cały okres studiów. Ponadto uczelnia może się pochwalić bardzo korzystną „taryfą stypendialną”, w ramach której studenci nie tylko są w stanie opłacić swoje czesne, mogą nawet zarobić na studiach.
 
MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ WYSPECJALIZOWANĄ KADRĄ
Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez znakomitych praktyków i ludzi z branży, bogatych stażem wojskowych, przedstawicieli policji, straży pożarnej i służb ochrony, wywiadu i kontrwywiadu którzy nie tylko odnoszą się do mądrych podręczników akademickich, ale przede wszystkim dzielą się swoimi doświadczeniami i pasją. 

IDZIEMY Z DUCHEM CZASU
Uczelnia wciąż się rozwija otwierając nowe kierunki studiów. Bezpieczeństwo zdrowotne to absolutna nowość, którą uczelnia uruchomiła w Poznaniu jako pierwsza w Polsce, odnotowując żywe zainteresowanie kierunkiem. Psychologia, funkcjonująca pod szyldem gdańskiego wydziału, od 2014 r. uruchamia nabór. W obrębie istniejących już kierunków powstają nowe specjalności, projektowane pod kątem sugestii samych studentów i badań potrzeb rynku pracy.

ZAJĘCIA TERENOWE I OBOZY “SURVIVALOWE” TO COŚ, CO NAS WYRÓŻNIA
Nauka to nie tylko wykłady, notatki i obszerne lektury. Nasi studenci w ramach wybranych przedmiotów mobilizowani są do aktywnego działania podczas zajęć terenowych, które cieszą się pozytywną recenzją samych studentów, mających okazję dotlenić swoje szare komórki, zaistnieć w mediach i wykształcić ukryte talenty z pogranicza marketingu i public relations. Po intelektualnych zmaganiach studenci WSB integrują się w trakcie obozów sportowych, projektowanych na kształt survivalowej przygody. Przecież studia to niezapomniany czas, w którym poza nauką, trzeba wykuć radosne wspomnienia młodzieńczych lat.

5. Czy Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa da absolwentom bezpieczeństwo zatrudnienia?
Wielu naszych studentów to osoby pracujące już w służbach realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa. Studia u nas dają im możliwość rozwoju, a co za tym idzie – wspinania się po szczeblach awansu. Tym, którzy trafiają pod nasze skrzydła jako osoby wchodzące dopiero na rynek pracy, uczelnia pomaga stawiać pierwsze kroki, często w jednostkach związanych z mundurem, czy instytucjach i urzędach administracji publicznej. Uczelnia, poprzez rozwiniętą sieć relacji partnerskich z biznesem czy służbami mundurowymi, proponuje atrakcyjne staże, praktyki, w tym i zagraniczne, które budują relacje studenta z potencjalnym pracodawcą.
Więcej na stronie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.