Na Świerczewie zbierają liście

Liście opadające z drzew stanowią znaczący problem dla utrzymania czystości i porządku w pasach drogowych. Zarząd Dróg Miejskich pomaga mieszkańcom zbierać liście z pasa drogowego. Które liście można przekazywać do ZDM i jak to zrobić?

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, wzorem lat ubiegłych, w okresie jesiennym (od dnia 23 września 2014 roku do dnia 24 grudnia 2014 roku) będzie prowadzić akcję mającą na celu pomoc właścicielom, administratorom i dozorcom w uprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy ich posesjach.

Co powinien zrobić mieszkaniec, który chce wziąć udział w akcji?

Mieszkańcy sprzątający chodniki położone przy swoich nieruchomościach od 15 września mogą składać zamówienia na dostarczenie pustych worków, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa.
Zgłoszenia można realizować:
telefonicznie: 61 64 77 274 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 ? 15.00),
pocztą elektroniczną: liscie@zdm.poznan.pl,
osobiście: w siedzibie ZDM, ul. Wilczak 16, pokój 105 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00).
W przypadku wykorzystania wszystkich dostarczonych worków prosimy o złożenie kolejnego zamówienia.

Zapełnione liśćmi worki powinny być ustawione w miejscu ogólnodostępnym – na poboczu, pod drzewem lub na części chodnika, po stronie posesji. Nie wyznaczamy miejsc odbioru worków, gdyż składowanie zbyt dużej ilości worków w jednym miejscu może prowadzić do podrzucania odpadów komunalnych i tworzenia się dzikich wysypisk śmieci. Prosimy również o nie wystawianie worków w pasach zieleni pomiędzy jezdniami. Odbiór worków będzie odbywał się cyklicznie, według harmonogramu uwzględniającego podział terytorialny miasta.

Worki odbierane będą po wcześniejszym (telefonicznym lub mailowym) zgłoszeniu, w terminie zgodnym z harmonogramem. Zgłoszenia prosimy dokonywać nie później niż 48 godzin przed datą wywozu.
ZDM, Wydział Utrzymania Infrastruktury Drogowej
tel. 61 64 247 (pn-pt, godz. 7.30 – 15.00), e-mail: liscie@zdm.poznan.pl

UWAGA! Firmy pracujące na nasze zlecenie będą odbierać wyłącznie worki z liśćmi zebranymi z pasa drogowego, który znajduje się w administracji ZDM. Prosimy aby nie trafiały do worków inne odpady.

Akcja zbierania liści z pasa drogowego potrwa do 24 grudnia 2014 roku.
Harmonogram odbioru na terenie Świerczewa:
7 i 21 października
4 i 18 listopada
2 i 16 grudnia

Zadanie finansowane jest z budżetu Miasta. Zebrane podczas akcji worki trafią do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu.