Prawo do (rady) Miasta

Stowarzyszenie Prawo do Miasta zaprezentowało swoich kandydatów, którzy walczyć będą o mandaty radnych w zbliżających się wyborach samorządowych. Przygotowało też niespodziankę, która prawdopodobnie na stałe zmieni sposób rządzenia Poznaniem.

Społecznicy w Poznaniu nie mają łatwego życia – ci najbardziej widoczni utworzyli przed poprzednimi wyborami wspólny komitet wyborczy, ale taki sojusz nie przetrwał próby czasu i rozbił się na dwie grupy. Do tego partie polityczne wciągnęły na swoje wyborcze pokłady kolejnych społeczników. Doszło niemal do tego, że wszystkie partie polityczne w Poznaniu (oprócz SLD, którego radna Katarzyna Kretkowska sprzeciwia się podziałowi na polityków i społeczników) szczycą się obecnością na swoich listach osób zaangażowanych w działalność społeczną.

Są też jednak ugrupowania społeczne, wśród których nie ma polityków. Do takich należą kandydaci stowarzyszenia Prawo do Miasta – 7 października odbyła się oficjalna prezentacja osób chcących zdobyć mandat miejskiego radnego właśnie z ramienia tego ugrupowania.

Na listach są osoby znane niemal wszystkim, którzy choć trochę interesują się losem Poznania: Aleksandra Sołtysiak-Łuczak, Lech Mergler, Dorota Bonk-Hammermeister, Maciej Wudarski (kandydat stowarzyszenia na prezydenta miasta), Andrzej Białas, Hanna Grzeszczuk-Brendel, Tomasz Wierzbicki i inni. Wśród kandydatów są przedstawiciele wszystkich poznańskich rad osiedli, ale także członkowie innych stowarzyszeń (np. Inicjatywa dla placu Asnyka, Przystanek Folwarczna, Nasz Zieliniec, Pro Eko Vitae, fundacja Polska jest Kobietą, Wędrowni Architekci i inne). Co ciekawe, 5 miejsce na listach w każdym okręgu zarezerwowane jest dla przedstawicieli poznańskich żłobków.

– Wśród naszych kandydatów mamy przewagę pań: jest ich 38, a panów mamy 36 – informuje Andrzej Białas z PdM. – Wszyscy są społecznikami, ale fachowcami.

Wtorkowa prezentacja to też rozpoczęcie oficjalnej kampanii wyborczej – która nie zapowiada się jednak zbyt efektownie.
– Mamy znaczki, ulotki, wizytkówki, tuba jest w obiegu… czyli ludzie nas widzą i słyszą. I to jest podstawa. Nie mamy zaplecza partyjnego, nie mamy poznańskiego patrycjatu broniącego układu, bo my chcemy zmienić układ. Musimy się więc sami finansować – tłumaczy Lech Mergler, numer 1 na liście PdM w okrębu I.

Na jaki zaś wynik liczą kandydaci stowarzyszenia? Mergler podkreśla, że sondaże są korzystne, chociaż niektóre (jak ostatni w Głosie Wielkopolskim) ciężko interpretować, ponieważ do społeczników zaliczono kilka różnych komitetów. Liczy na kilka mandatów, choć podkreśla także, że będzie to zależało od rozkładu głosów w poszczególnych okręgach.

– Jest kilka osób rozpoznawalnych w całym mieście i myślę, że one mają duże szanse pomijając już to, że dobrymi radnymi będzie zdecydowana większość – mówi twardo Mergler. – Chodzę na posiedzenia sesji, komisji i widzę co się dzieje i na pewno mamy bardzo dobrych kandydatów. Natomiast w takiej grze grają też inne czynniki: ile kto ma czasu, środków, jacy są konkurenci w okręgach…

Wybory to jednak czas, który członkowie stowarzyszenia chcą wykorzystać do jeszcze innego celu: zbierania podpisów pod propozycją zmiany statutu miasta, dzięki której inicjatywę uchwałodawczą posiadać będzie każy mieszkaniec, który zbierze 1,5 tys. podpisów dla swojego pomysłu. Obecnie trzeba zebrać 5 tys.

– Takie projekty mogą być z jednej strony łatwo odrzucone przez radnych, a z drugiej trzeba wielu podpisów pod samym projektem uchwały, z naszego doświadczenia wynika, że na 10 podpisów tylko 6 jest ważnych – wyjaśnia pomysł Mergler. – Chodzi nam więc także o to, żeby trwałym efektem wyborczym była taka zmiana.

Zmiana, która – jeżeli wierzyć przedwyborczym obietnicom obecnych radnych – ma duże szanse na realizację. Na ostatniej debacie kadnydatów na radnych bowiem, która odbyła się 23 września w klubie Meskalina, z postulatem zmniejszenia wymaganej liczby podpisów do 1,5 tysiąca zgodzili się przedstawiciele wszystkich klubów obecnych już w Radzie Miasta Poznania.

Społecznicy przedstawili także swój skrócony program wyborczy, opierający się na czterech projektach strategicznych (tzw. filarach): “Poznań – miasto ogród”, “Miasto bez korków komunikacyjnych”, “Poznań dla dzieci i rodziny” oraz “Mieszkanie dostępne”. Te projekty główne byłyby wsparte przez “podpory”, czyli mniejsze programy: “Poznański handel, usługi i rzemiosło”, “Miasto Poznań wzorcowym pracodawcą”, “Śródmieście sercem Poznania”, “Mieszkańcy decydują” oraz “Budżet pod lupą”.

Kandydaci do Rady Miasta Poznania
Komitetu Wyborczego Wyborców KOALICJA Prawo do Miasta

Okręg I

1. Lech Mergler – stow. Prawo do Miasta.
2. Dorota Bonk-Hammermeister – czł. zarządu stow. Prawo do Miasta, stow. WILDzianie, Rada Osiedla Wilda, pełnomocnik finansowy KWW Koalicja PdM.
3. Tomasz Wierzbicki – Prawo do Miasta, przew zarządu Os. Świerczewo i członek zarządu Porozumienia Rad Osiedli Samorządowych M. Poznania.
4. Maria Sokolnicka-Guzek – Stow. Plac Wolności, mama trójki dzieci.
5. Przemysław Nawrocki – prowadzi z małżonką prywatny żłobek na Wildzie
6. Jacek Maleszka – architekt, doktorant na Politechnice Poznańskiej, oganizuje proj. Architektour
7. Cezary Czemplik – architekt, stowarzyszenie Wędrowni Architekci.
8. Anna Matusewicz-Potocka – przew. rady Osiedla Świerczewo
9. Alicja Kaźmierczak – stow. Prawo do Miasta, działaczka na Wildzie, dziennikarka i redaktorka.
10. Błażej Szymański – Rada i Zarząd Osiedla Świerczewo, dyrektor w Teletra-Komtrans.
11. Alicja Białas – Prawo do Miasta, studentka, uczestniczka Erasmusa, wolontariuszka, staż w UMP.
12. Jerzy Pospiech – członek władz Stow. Właścicieli Nieruchomości Prywatnych „Kamienica”, Wilda.

Okręg II

1. Aleksandra Sołtysiak-Łuczak – prezeska Stow. Kobiet Konsola, członkini Prawa do Miasta, wice pełnomocniczka Kongresu Kobiet na Wielkopolskę, inicjatorka Porozumienia żłobkowego.
2. Roman Modrzyński – motorniczy w MPK, Honorowy Przyjaciel Łazarza.
3. Elżbieta Banaszak – Fundacja Polska jest Kobietą, położna, mieszkanka Łazarza.
4. Karolina Resińska-Miesiąc – Fundacja Polska jest Kobietą.
5. Mirosława Bączyk – emerytowana dyrektorka żłobka publicznego na Ogrodach.
6. Jacek Polewski – ekolog, przedsiębiorca, mieszkaniec Jeżyc.
7. Dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel – wiceprezes zarządu Prawa do Miasta, współzałożycielka stow. Piękne Jeżyce, wykładowca akademicki na PP.
8. Michał Rapp – radny osiedlowy Jeżyc, przewodniczący komisji kultury RO Jeżyce.
9. Dr Filip Szmidt – socjolog na UAM, Inicjatywa Plac Asnyka
10. Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska – socjolog na UAM, ekspertka ds przestrzeni miejskiej dla dzieci, mieszkanka Ogrodów

Okręg III

1. Tadeusz Wierzbicki – inicjator powołania stowarzyszenia Restauratorów.
2. Maria Myk – stow. My-Poznaniacy, Rada Osiedla Nowe Winogrady Północ.
3. Krystyna Żuk-Bąkowska – st. Prawo do Miasta, My-Poznaniacy, RO Nowe Winogrady Północ.
4. Bożena Mikołajczak – wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Wola.
5. Sandra Szymandera – położna, opiekunka żłobkowa pasmo żłobkowe.
6. Edgar Drozdowski – Prawo do Miasta, doktorant na Wydz. Prawa UAM, aplikacja radcowska.
7. Marcin Leszczyna – mistrz i nauczyciel sportów walki (karate), Winogrady.
8. Krzysztof Piechocki – wiceprzewodniczący Rady Osiedla Sołacz.
9. Renata Boguszyńska-Baranek – stow Prawo do Miasta i My-Poznaniacy, działaczka z Winograd
10. Krystyna Zdunik – Rada Osiedla Winiary, działa na rzecz osób niepełnosprawnych.

Okręg IV

1. Krzysztof Bartosiak – lider stow. Przystanek Folwarczna, motorniczy tramwaju.
2. Hanna Grobelna – stow. Przystanek Folwarczna, absolwentka UP i UE w Poznaniu.
3. Ewa Staniewska – Prawo do Miasta, Dolina Cybiny, mieszka na os. Kobylepole
4. Piotr Kaczmarek – stow. Nasz Zieliniec, specj. systemów informacji miejskiej.
5. Agnieszka Zakrzewska-Matuszak – opiekunka żłobkowa, współtw. Porozumienia Żłobkowego.
6. Bartosz Rozynek – stow. Przystanek Folwarczna, student polotologii na UAM, rada parafii Św. Ducha.
7. Krzysztof Ulas – stow. Prawo do Miasta, Antoninek.
8. Hanna Witkowska – stow. Nasz Zieliniec, działaczka na rzecz osiedla.
9. Katarzyna Czarnecka – stow. Przystanek Folwarczna, ekonomistka – finanse i rachunkowość.
10. Joanna Marciniak – prowadzi biznes w branży budowlanej, mieszka na Ratajach.
11. Robert Waraczewski – stow. Przystanek Folwarczna, działa na rzecz osób niepełnosprawnych.
12. Grażyna Jankowska-Knaflewska – stow. Przystanek Folwarczna, absolwentka UP.

Okręg V

1. Agnieszka Andrzejewska – Fundacja Polska jest Kobietą, mieszka na Ratajach
2. Bartosz Nowacki – politolog, wydawca (m.in. Magazyn „FreshMag”), animator kultury i sportu, Rataje.
3. Ida Hammermeister – studentka, uczestniczka Erasmusa i wolontariuszka.
4. Anna Lewandowska – Fundacja Polska jest Kobietą
5. Joanna Jadowska – wlaścicielka żłobka prywatnego na Ratajach.
6. Aleksander Bucholski – Prawo do Miasta, student , zajmuje się transportem zrównoważonym.
7. Iwona Sławek – specjalistka w dziedzinie ekologii, opiekuję się niepełnosprawnym synem
8. Piotr Moszczeński – student psychologii na UAM
9. Izabela Bajer – stowarzyszenie Starołęka Dziś i Jutro
10. Bogdan Dzudzewicz – student, działącz sportowy i instruktor

Okręg VI

1. Andrzej Białas – prezes zarządu stow. Prawo do Miasta, przew. Rady Osiedla Ławica, pełnomocnik wyborczy KWW Koalicja PdM.
2. Dr Marek Nowak – Prawo do Miasta, socjolog na UAM, zajmuję sie rewitalizacją miasta, mieszka na os. M. Kopernika.
3. Anna Stawska – członkini Zarządu Osiedla Ławica
4. Barbara Jankowska – działa społ. na os. Ławica, była reprezentantka Polski w lekkiej atletyce.
5. Beata Tomaszewska-Sobieraj – właśc. 2 żłobków, stow. Żłobków Niepublicznych Pro Rodzina.
6. Jan Mausch – Prawo do Miasta, absolwent UAM Nauki Polit. i Dziennnikarstwo
7. Dr Przemysław Pluciński – socjolog na UAM, bada m.in. ruchy miejskie, mieszka na os. M.Kopernika.
8. Jakub Lasik – Rada Osiedla Grunwald-Północ
9. Grażyna Laskowska-Chomicz – działa społecznia na os. Ławica.
10. Marek Ciebielski – członek Ochotniczej Straży Pożarnej na Os. Kwiatowym, Rada Osiedla Kwiatowe

Okręg VII

1. Maciej Wudarski – wiceprezes stow. Prawo do Miasta, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, kandydat na Prezydenta Poznania.
2. Sławomir Fiszer – Radny Osiedla Kiekrz, stow. Pro Eko Vitae.
3. Agnieszka Czubińska – członkini Stowarzyszenia Mieszkańców Smochowice Południe.
4. Andrzej Kończal – artysta-plastyk amator, mieszkaniec os. Bolesława Śmiałego.
5. Karolina Woziwodzka-Kaczmarek – Stow. „Poznań w chuście”, młoda mama, os. S. Batorego,
6. Adam Kandziora – student historii, muzyk amator.
7. Dr inż. Alojzy Szelejewski – przewodniczący Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.
8. Grażyna Dudzińska – z-ca przewo Zarządu Osiedla i radna Osiedla Podolany.
9. Małgorzata Bogusławska – z-ca przewo Zarządu Osiedla i radna Osiedla Strzeszyn.
10. Piotr Zubielik – przewodniczący Rady Osiedla Podolany.