Ruch budowlany w roku – ocenia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Na początku każdego roku w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania dokonuje się analizy ruchu budowlanego  w minionym roku. Tak było i tym razem. Jaki zatem, pod względem liczby i rodzajów budowlanych inwestycji, był w Poznaniu 2014 rok?

Najbardziej widoczny jest znaczny wzrost liczby oddanych do użytkowania lokali mieszkalnych – w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W 2014 powstało ich 3761. To o 1757 (88%) mieszkań więcej niż w 2013 roku. Największymi inwestorami budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w Poznaniu były spółki: Wechta, Murapol-Nowe Winogrady, Czarnieckiego, Ataner, Trust, Budimex Nieruchomości, Echo Investment i Masterm City.

Wzrosła również liczba oddanych do użytkowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W 2014 roku powstało dokładnie 400 takich budynków. To o 37 (10,2%) budynków mieszkalnych jednorodzinnych więcej niż w 2013 roku. Łącznie zatem, w 2014 roku powstało w Poznaniu prawie 4200 nowych mieszkań.
          
W 2014 roku wzrosła także, w stosunku do roku poprzedniego, liczba oddanych do użytkowania budynków niemieszkalnych, na przykład budynków handlowo-usługowych, biurowych, szkolnych, przemysłowych, czy magazynowych. W 2014 roku powstało w Poznaniu 168 budynków niemieszkalnych, to o 26 (18,3%) takich obiektów więcej niż w 2013 roku. Wśród tego rodzaju obiektów dominują budynki użyteczności publicznej, na przykład stacje paliw, pawilony handlowe i obiekty szkolne.

Największymi obiektami, ze względu na wielkość powierzchni użytkowej, które powstały w Poznaniu  w 2014 roku są:
– zespół budynków biurowo-usługowych „Business Garden Poznań”, który powstał przy ulicy Kolorowej – 38 510 metrów kwadratowych,
– budynek dla części agend Sądu Okręgowego oraz Sądu Rejonowego przy ulicy Kościuszki – 30 798 metrów kwadratowych,
– budynek Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej przy ulicy Berdychowo – 20 647 metrów kwadratowych, oraz
– budynek Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych przy ulicy Towarowej – 14 920 metrów kwadratowych.  
          
Tak dobre, pod względem budowlanych inwestycji, wyniki roku 2014 warto uzupełnić o prognozy na rok 2015. Zdaniem Pawła Łukaszewskiego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania jeśli w gospodarce nie zdarzy się nic dla niej niekorzystnego, to liczba budowlanych inwestycji będzie w Poznaniu jeszcze większa.
– Prognozę tę opieram przede wszystkim na znacznym, bo 80% wzroście, w stosunku do roku 2013, nowo rozpoczętych inwestycji w zakresie budynków mieszkalnych wielorodzinnych – wyjaśnia szef PINB. – Natomiast liczba rozpoczętych inwestycji, w zakresie budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków niemieszkalnych utrzymuje się od kilku lat na wysokim, stałym poziomie.

Liczba obiektów budowlanych oddanych do użytkowania w latach 2010-2014.

 

 

 

 

OKRES

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE

BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE

BUDYNKI NIEMIESZKALNE

(bud. handlowo-usługowe, biurowe, przemysłowe, magazynowe, garaże)

2010 rok

501

66

( 2612 lokali mieszkalnych)

 

123

2011 rok

437

47

(1962 lokali mieszkalnych)

 

114

2012 rok

438

61

(2249 lokali mieszkalnych)

 

104

2013 rok

363

59

(2004 lokale mieszkalne)

142

2014 rok

400

51

(3761 lokali mieszkalnych)

168

2013/2014 rok

10,19%

-13,56%

(87,67%)

18,31%

 

Liczba obiektów budowlanych niemieszkalnych oddanych do użytkowania w 2014 roku z podziałem na rodzaj (funkcję) obiektu budowlanego.

 

Rodzaj obiektu budowlanego

Liczba obiektów budowlanych

Obiekty użyteczności publicznej

 

  • Budynki szpitalne (budynek Hospicjum Palium, rozbudowa budynku łóżkowego na potrzeby Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej -Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego)

2

  • Budynki usługowe (stacje paliw, salon samochodowy, budynek usługowy” Klub Malucha”, warsztat mechaniki samochodowej)

35

  • Budynki handlowe (pawilony handlowe, sklepy spożywczo-przemysłowe sieci handlowych, myjnie samochodowe)

23

  • Obiekty sportowe (budynki socjalne, zadaszone trybuny przy boiskach sportowych, pomieszczenia w ramach kompleksu Termy Maltańskie )

5

  • Obiekty szkolne (budynki dydaktyczne, żłobek, przedszkole)

11

  • Budynki biurowe

12

Budynki przemysłowe i magazynowe

23

Obiekty infrastruktury transportu

7

Budowle wodne

2

Budynki gospodarcze i garażowe

35

Budynki zamieszkania zbiorowego, hotele

2

Pozostałe obiekty (np. pylony reklamowe, dźwigi osobowe)

11

Suma

168