Zaczyna się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbywać się będzie w dniach od 23 lutego do 28 lutego. W tym czasie będzie można uzyskać bezpłatne porady prawne oraz skonsultować się m.in. z policjantami i prokuratorami.

W trakcie całego tygodnia pełnione będą dyżury, podczas których osobom pokrzywdzonym przestępstwem porad prawnych udzielać będą policjanci oraz specjaliści reprezentujący różne grupy zawodowe. Ponadto w tym roku w dniach 23 lutego do 28 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, wyłonionych w ramach projektu „Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i umocnienie pozycji świadka” oraz podmiotów, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W całym województwie wytypowano kilkadziesiąt miejsc w których każdy zainteresowany będzie mógł zwrócić się o poradę lub pomoc w indywidualnych sprawach.

Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji będą udzielać nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz – w zakresie postępowania wykonawczego – kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.

Wykaz dyżurów pełnionych przez policjantów w Poznaniu:

Dyżur z pracownikami Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu 23.02.2015r. w godz. 10.00–13.00 w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu (ul. Szylinga 2) oraz w dniu  25.02.2015r. godz. 10.00–13.00    i  27.02.2015r w godz. 10.00–13.00 w siedzibie ośrodka przy ul. Zeylanda 9/3.

Dyżury w Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu w dniach 25.02.2015r. w godz. 10.00–16.00 (Wydział Dochodzeniowo–Śledczy KMP w Poznaniu) i 27.02.2015r w godz. 10.00–16.00 (Wydział Prewencji KMP w Poznaniu).

Rozkład dyżurów w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstwa w Komisariatach Policji  podległych KMP w Poznaniu:

Komisariat Policji Poznań-Grunwald
Dyżury pełnione będą w dniach 23-28.02.2015r w godz. 10.00–15.00 w siedzibie Komisariatu Policji Poznań – Grunwald.

Komisariat Policji Poznań-Jeżyce
Dyżury pełnione będą w dniach 23.02.2015r. w godz. 8.00–12.00 oraz         24–25.02.2015r. w godz. 8.00–12.00 i w dniach 26–27.02.2015r w godz. 10.00–14.00  w siedzibie Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce.

Komisariat Policji Poznań-Nowe Miasto
Dyżur pełnione będą w dniu 27.02.2015r w godz. 10.00–16.00 w siedzibie Fundacji „Dziecko w Centrum” przy ul. Zeylanda 9/3.

Komisariat Policji Poznań-Stare Miasto
Dyżury pełnione będą w dniach 23-28.02.2015r w godz. 10.00–18.00 w siedzibie Komisariatu Policji Poznań–Stare Miasto.

Komisariat Policji Poznań-Północ
Dyżury pełnione będą w dniach 24, 26 i 27.02.2015r w siedzibie Komisariatu Policji Północ.

Komisariat Policji Poznań-Targi
Dyżury pełnione będą w dniach 23 – 28. 02. 2015r.  w godz. 10.00 – 13.00  w siedzibie Komisariatu Policji  Poznań – Targi /policjanci, pracownik socjalny/.

Komisariat Policji Poznań-Wilda
Dyżury pełnione będą w dniach 23 i 27.02.2015r. w siedzibie Komisariatu Policji Poznań – Wilda.

Dyżury w prokuraturach, podczas których osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielane będą informacje o ich uprawnieniach i obowiązkach.

W Prokuraturze Rejonowej Poznań Grunwald w Poznaniu w dniach od 23 do 27 lutego 2015r. w godzinach urzędowania prokratorzy : Beata Trawczyńska i Magdalena Kind-Grynhoff.

W Prokuraturze Rejonowej Poznań Nowe Miasto w Poznaniu w godzinach urzędowania :
– w dniu 23 lutego 2015r. – prokurator Anita Zwolińska-Smukała
– w dniu 24 lutego 2015r. – prokurator Małgorzata Cajske
– w dniu 25 lutego 2015r. – prokurator Krzysztof Kapczyński
– w dniu 26 lutego 2015r. – prokurator Sławomir Szymański
– w dniu 27 lutego 2015r. – prokurator Krzysztof Lisiecki

W Prokuraturze Rejonowej Poznań – Stare Miasto w godzinach od 8.00 do 15.15 :
– w dniu 23 lutego 2015r. – prokurator Aneta Chamczyńska-Penkała
– w dniu 24 lutego 2015r. – prokurator Romana Szymczak
– w dniu 25 lutego 2015r. – prokurator Wiesława Gidaszewska
– w dniu 26 lutego 2015r. – asesor Wojciech Zysnarski
– w dniu 27 lutego 2015r. – prokurator Jarosław Lewicki

W Prokuraturze Rejonowej Poznań – Wilda w godzinach urzędowania :
– w dniu 23 lutego 2015r. – prokurator Bartosz Deskiewicz
– w dniu 24 lutego 2015r. – prokurator Tomasz Latour
– w dniu 25 lutego 2015r. – prokurator Ewa Zawadzka
– w dniu 26 lutego 2015r. – asesor Nina Tybinkowska-Siepsiak
– w dniu 27 lutego 2015r. – asesor Anna Fellenberg-Kokocińska

W Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu w godzinach urzędowania :
– w dniu 23 lutego 2015r. – prokurator Wioleta Rybicka
– w dniu 24 lutego 2015r. – prokurator Violetta Skorupska
– w dniu 25 lutego 2015r. – prokurator Anna Górska
– w dniu 26 lutego 2015r. – prokurator Joanna Komorka
– w dniu 27 lutego 2015r. – prokurator Jacek Motawski.