Prawo trafi pod strzechy

Wiedza przeciętnego Polaka na temat prawa i obowiązujących w Polsce przepisów jest katastrofalna. W poprawie tego stanu rzeczy pomóc ma funkcjonujące od niedawna Centrum Edukacji Prawnej, którego siedziba znajduje się w Poznaniu.

Jak wygląda znajomość prawa w Polsce?
– Słabo – mówi wprost Zbigniew Tur, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. – Z przeprowadzonych badań wynika, że tylko 14 proc. przedsiębiorców korzysta z usług radców, a wśród osób prywatnych ten odsetek jeszcze mniejszy i wynosi od 6 do 9 proc. To bardzo mało, a też powiedzmy sobie szczerze: “wujek Google” nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania.

To niedobra informacja, ponieważ prawo jest obecne niemal w każdym elemencie naszego życia, nawet jeśli jesteśmy już tak do niego przyzwyczajeni, że go nie zauważamy – np. zwykłe kupno batonika to pewien rodzaj obwarowanej prawnie umowy, mającej swoje konsekwencje.

Sęk w tym, że dotychczas o prawie można było się uczyć… na studiach. Ten właśnie stan rzeczy ma zmienić Centrum Edukacji Prawnej z siedzibą w Poznaniu. To instytucja powołana przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie. Aktywność Centrum kierowana jest przede wszystkim do uczniów i kadry pedagogicznej szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów kierunków, na których nie ma zajęć z prawa, ale także do Uniwersytetów Trzeciego Wieku, środowisk samorządowych, branżowych oraz organizacji społecznych.

Ale nie tylko.
– Centrum ma także kreować kierunki i podnosić jakość edukacji prawniczej, jak również koordynować działania centralne razem z 19 izbami okręgowymi w kraju – podkreśla Tur. – W Poznaniu ta edukacja już w jakiś sposób jest najbardziej zaawansowane, aczkolwiek w innych regionach też to już funkcjonuje.

Głównymi celami Centrum jest opracowanie wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej podstaw programowych przedmiotu „prawo” dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz podstaw programowych przedmiotu „prawo” z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybranych kierunków studiów. Niekoniecznie przy tym chodzi o to, żeby wprowadzać zupełnie nowy przedmiot, ale np. o zakotwiczenie elementów prawa i takie wsparcie dla nauczycieli, aby ci dobrze prowadzili zajęcia.

Oprócz zajęć prowadzonych w szkołach i na uczelniach, funkcjonujące od 1 stycznia 2015 roku Centrum Edukacji Prawnej zajmie się także tworzeniem bazy wiedzy edukacji prawnej, w skład której wchodzić będą scenariusze lekcji, materiały dydaktyczne, kazusy oraz nagrania rozpraw sądowych. Na rok 2015 zaplanowano także promocję edukacji prawnej poprzez stronę www.centrumedukacjiprawnej.pl, organizację konferencji z udziałem prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych i ministra edukacji, a także debat publicznych wraz z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystami, nauczycielami, uczniami i studentami.