Poznański Bunt w Muzeum Narodowym

Trudny dla artystów okres międzywojenny wpłynął na powstanie awangardowej grupy plastycznej Bunt, która w latach 1918-1922 tworzyła na terenie naszego miasta. Za sprawą profesora Stanisława Karola Kubickiego część prac właśnie powróciła do Polski, a już niedługo będzie można je podziwiać w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Poznańska grupa plastyczna Bunt pojawiła się w przestrzeni miasta wiosną 1918 r. za sprawą siódemki artystów skupionych wokół wydawanego od października 1917 r. „Zdroju”. Jego wydawca – Jerzy Hulewicz  oraz zaprzyjaźnione z nim małżeństwo Margarete i Stanisław Kubiccy zafascynowani awangardą europejską postanowili przenieść jej zdobycze na grunt polski. Twórczość grupy inspirowana była nowoczesnymi trendami nowoczesności, z ekspresjonizmem niemieckim na czele.

– O grupie Bunt zwykło się mówić, że jest grupą poznańską, a co za tym idzie – polską. Jest to to oczywiście prawda, ale tylko częściowo, bowiem jedną z założycielek była zaangażowana artystycznie Niemka, Margarete Kubicka –  tłumaczy dr Lidia Głuchowska, kuratorka wystawy.
    
Niedocenione w tamtym czasie grafiki znajdowały się do tej pory w Berlinie w prywatnych zbiorach syna małżeństwa Kubickich – profesora Stanisława K. Kubickiego, współzałożyciela berlińskiego Wolnego Uniwersytetu. Profesor przez wiele lat angażował się jako propagator i mecenas sztuki, przekazując posiadane przez niego dzieła między innymi do muzeum w Jerozolimie czy Berlinishe Galerie. Tym samym jeszcze w latach 60. przyczynił się do  procesu rehabilitacji awangardy po ciemnych czasach faszyzmu w latach 30., a później również totalitaryzmu w Rosji radzieckiej.

– Profesor, który za rok będzie kończył 90 lat stwierdził, że doszedł do takiego momentu w swoim życiu, iż chciałby się podzielić pielęgnowaną przez siebie przez długi czas rodzinną kolekcją. Mimo że spędził on całe życie w Berlinie i tam też mieszkali jego rodzice, dla niego grupa Bunt jest zjawiskiem typowo poznańskim i tu też powinna trafić znaczna część ich twórczości. – mówi Agnieszka Salomon-Radecka, kuratorka wystawy.

Organizacja wystawy jest tym samym dobrą okazją do upamiętnienia 100 rocznicy istnienia grupy, która, która minie w 2017 roku. Przekazane dzieła, w których skład wchodzą prace na papierze, rysunki i grafiki powiększą kolekcję poznańskiego muzeum o 39 unikatowych prac, w większości autorstwa Jerzego Hulewicza, Margarete i Stanisława Kubickich, Jana Panieńskiego, Władysława Skotarka, Stefana Szmaja  i Jana Wronieckiego, tym samym stając się największą w Polsce kolekcją   prac Buntu. Dzieła trafią również do  placówek muzealnych w innych miastach.

– Poznań stanowi pierwszą stacją międzynarodowego tournée. Kolejnymi będą Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, Muzeum Józefa Kraszewskiego w Dreźnie oraz Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański” we Wrocławiu- informuje Lidia Głuchowska.

Otwarcie wystawy odbędzie się w niedzielę 19 kwietnia o godzinie 12. Podziwiać będzie ją można do 31 maja. Podczas trwania ekspozycji będzie można wziąć udział w spotkaniach, takich jak oprowadzania kuratorskie oraz wykłady Grażyny Hałasy „Bunt wobec dwóch pokoleń niemieckiego ekspresjonizmu” i dr Marii Gołąb „Spotkania nowoczesnych. Stanisław Kubicki w Galerii Sztuki Polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym”. Wystawie towarzyszyć będzie również projekt Refleks autorstwa grafików Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, zainspirowany twórczością Buntu. Cena biletu wynosić będzie 12 zł (normalny) oraz 8 zł (ulgowy).