UEP ma nowego rektora!

Sezon wyborów na poznańskich uczelniach trwa. Tym razem najważniejszy człowiek uczelni został wybrany na Uniwersytecie Ekonomicznym. Nowym rektorem został prof. Maciej Żukowski, który wygrał z prof. Alfredem Jancem.

1 kwietnia 2016 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyły się wybory na stanowisko Rektora UEP na kadencję 2016/2017–2019/2020. Do Uczelnianej Komisji Wyborczej zgłoszonych zostało dwóch kandydatów:
– prof. dr hab. Alfred Janc, prof. zw. UEP,
– prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP.

W wyniku tajnego głosowania Uczelnianego Kolegium Elektorów wybory na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wygrał prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP – obecnie Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Nowo wybrany Rektor UEP rozpocznie swoją pracę 1 września 2016 r.

Żukowski, absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, studiował na UEP na kierunku Ekonomika i organizacja handlu zagranicznego w latach 1978-1983. Po uzyskaniu dyplomu magistra rozpoczął pracę na Uczelni jako młodszy asystent. W roku 1991 obronił doktorat, w 1998 został doktorem habilitowanym, a w 2007 profesorem. Od 1991 roku pracuje w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Ekonomii, a od 2008 roku jest profesorem zwyczajnym UEP.

W trakcie zatrudnienia na Uczelni, ponad dwa lata spędził za granicą na stażach i stypendiach naukowych. Do szczególnie owocnych zalicza 3-miesięczny staż naukowo-badawczy w London School of Economics oraz 18-miesięczny pobyt na stypendium Fundacji im. Alexandra von Humboldta w Centrum Polityki Społecznej na Uniwersytecie w Bremie.

Wciąż wykłada na uczelni, także w języku angielskim i niemieckim. W swym dorobku w zakresie kształcenia kadry ma m.in. 126 magistrów i czworo wypromowanych doktorów. Prowadzi seminarium doktorskie z udziałem studentów zagranicznych.

W trakcie pracy na Uczelni był m.in. przewodniczącym Komisji Programowej na Wydziale Ekonomii oraz kilkakrotnie sekretarzem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Od 1999 roku jest członkiem Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, a od 2011 roku przewodniczy Zarządowi Głównemu Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego.

Nowy rektor zaznacza, że uczelni zawdzięcza nie tylko pracę, ale też… rodzinę. To właśnie na UEP bowiem (czy też bardziej na Akademii Ekonomicznej, bo taka była poprzednia nazwa uczelni) Żukowski poznał swoją żonę, Ewę, z którą studiował.