Rowerzyści w ruchu drogowym

Trwa pełnia sezonu rowerowego. Rowerzystom należy się szczególna uwaga, zwłaszcza, że jest to niechroniona grupa uczestników ruchu drogowego. Dlatego ważna jest świadomość kierowców samochodów, dotycząca rowerzystów, którzy ponoszą najbardziej dotkliwe skutki zdarzeń drogowych.

Bezpieczeństwo rowerzystów powinno być priorytetową sprawą dla wszystkich innych uczestników ruchu drogowego. To właśnie oni oraz piesi najbardziej cierpią i są najbardziej poszkodowani w zderzeniu z rozpędzonym samochodem, często ponosząc śmierć.

Rowerzystów i pieszych nie chroni nic, oprócz własnego rozsądku i ostrożności oraz przepisów prawa. Rowery nie są “uzbrojone” w systemy bezpieczeństwa, blachy czy poduszki powietrzne. Nad bezpieczeństwem rowerzystów czuwa prawo, które nadaje im określone uprawnienia, ale też i nakłada dodatkowe obowiązki. Kierowcy natomiast mają szczególne obowiązki względem rowerzystów:

Przejazd dla rowerzystów – kierowca samochodu zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe.
Rowerzysta jadący wprost po jezdni, pasem ruchu dla rowerów, po drodze dla rowerów lub części drogi, którą zamierza opuścić, ma pierwszeństwo przed pojazdem zamierzającym skręcić w drogę poprzeczną. Kierowca oczywiście powinien zachować szczególną ostrożność.
Kierowca samochodu, przejeżdżającego przez drogę dla rowerów poza jezdnią powinien ustąpić pierwszeństwa rowerowi.
Na przejeździe dla rowerzystów i przed nim bezpośrednio nie wolno wyprzedzać innych pojazdów, tak jak na przejściu dla pieszych. Wyjątek stanowią przejazdy na których ruch jest kierowany.
Absolutnie nie wolno wjeżdżać między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe.

Odstęp od wyprzedzanego rowerzysty ma znaczenie

Nieprawidłowe wyprzedzanie to najczęstsza przyczyna wypadków, do których dochodzi na polskich drogach. Tymczasem przepisy szczegółowo określają i nakazują zachować szczególną ostrożność kierowcom, którzy wykonują ten manewr. Dotyczy to również zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. Wielu kierowców jednak przepisy dotyczące wyprzedzania lekceważy, zapominając, że ustawodawca określił również minimalną odległość od wyprzedzanego roweru lub wózka rowerowego, motoroweru, motocykla oraz kolumny pieszych. Odstęp ten nie może wynosić mniej niż 1 metr.

Rowerzysta również ma obowiązki

Prawo jednak nie tylko na kierowców nakłada szczególne obowiązki względem rowerzystów. Również rowerzyści muszą przestrzegać nałożonych na nich obowiązków, związanych z ich bezpieczeństwem. Ich naruszenie może wiązać się z mandatem lub postępowaniem sądowym. I tak:

rowerzysta musi stosować się do znaków i sygnałów drogowych, poleceń osoby kierującej ruchem oraz stosować przepisy o ruchu drogowym
nie może prowadzić roweru po spożyciu alkoholu, środków odurzających
nie może podczas jazdy rowerem rozmawiać przez telefon trzymany w ręce
co najmniej jedna ręka rowerzysty musi spoczywać na kierownicy roweru, a nogi na pedałach lub podnóżkach
nie wolno rowerzyście jechać obok innego uczestnika ruchu, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie utrudnia to ruchu innym
na dodatkowym siodełku lub w wózku rowerowym można przewozić dziecko do lat 7
rower musi być sprawny, wyposażony w co najmniej jeden działający hamulec, sygnał dźwiękowy, światło co najmniej odblaskowe białe lub żółte z przodu a z tyłu co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej

Ze względów bezpieczeństwa rowerzysta powinien mieć kask i kamizelkę odblaskową, mimo, że prawodawca nie narzuca na rowerzystów takiego obowiązku.

Rowerzysta contra pieszy

Rowerzysta nie jest “świętą krową” ruchu drogowego. Owszem, na ścieżce rowerowej to pieszy powinien ustąpić pierwszeństwa rowerowi, z wyjątkiem osób niepełnosprawnych, ale już na drodze, na której nie pasa dla rowerów lub pobocza, rowerzysta powinien trzymać się możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Do środka jezdni może zbliżyć się jedynie wtedy, gdy musi w ten sposób opuścić skrzyżowanie. Nie wolno też rowerzystom poruszać się BUS pasem. Po chodniku rowerzysta może jeździć w określonych wypadkach:

jedzie z dzieckiem do lat 10 samodzielnie kierującym rowerem
wzdłuż drogi, po której pojazdy mogą poruszać się z prędkością większą niż 50 km/h brakuje wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, natomiast znajduje się chodnik szerokości co najmniej 2 metry
warunki atmosferyczne zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty jadącego jezdnią

Poruszając się po chodniku rowerzysta musi pamiętać, że na chodniku to pieszy ma pierwszeństwo i to rowerzysta musi zachować szczególną ostrożność. Przejścia dla pieszych rowerzysta musi pokonywać prowadząc rower, a poruszanie się po chodniku i przejściu dla pieszych rowerem w nieuzasadnionym przypadku rowerzysta naraża się na karę grzywny w wysokości 100 zł.

Autor artykułu:
Artykuł przygotowała firma Drogowi Pomocnicy z Warszawy zajmująca się całodobową pomocą drogową.

Rowerzyści w ruchu drogowym

Trwa pełnia sezonu rowerowego. Rowerzystom należy się szczególna uwaga, zwłaszcza, że jest to niechroniona grupa uczestników ruchu drogowego. Dlatego ważna jest świadomość kierowców samochodów, dotycząca rowerzystów, którzy ponoszą najbardziej dotkliwe skutki zdarzeń drogowych.

Bezpieczeństwo rowerzystów powinno być priorytetową sprawą dla wszystkich innych uczestników ruchu drogowego. To właśnie oni oraz piesi najbardziej cierpią i są najbardziej poszkodowani w zderzeniu z rozpędzonym samochodem, często ponosząc śmierć.

Rowerzystów i pieszych nie chroni nic, oprócz własnego rozsądku i ostrożności oraz przepisów prawa. Rowery nie są “uzbrojone” w systemy bezpieczeństwa, blachy czy poduszki powietrzne. Nad bezpieczeństwem rowerzystów czuwa prawo, które nadaje im określone uprawnienia, ale też i nakłada dodatkowe obowiązki. Kierowcy natomiast mają szczególne obowiązki względem rowerzystów:

Przejazd dla rowerzystów – kierowca samochodu zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe.
Rowerzysta jadący wprost po jezdni, pasem ruchu dla rowerów, po drodze dla rowerów lub części drogi, którą zamierza opuścić, ma pierwszeństwo przed pojazdem zamierzającym skręcić w drogę poprzeczną. Kierowca oczywiście powinien zachować szczególną ostrożność.
Kierowca samochodu, przejeżdżającego przez drogę dla rowerów poza jezdnią powinien ustąpić pierwszeństwa rowerowi.
Na przejeździe dla rowerzystów i przed nim bezpośrednio nie wolno wyprzedzać innych pojazdów, tak jak na przejściu dla pieszych. Wyjątek stanowią przejazdy na których ruch jest kierowany.
Absolutnie nie wolno wjeżdżać między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe.

Odstęp od wyprzedzanego rowerzysty ma znaczenie

Nieprawidłowe wyprzedzanie to najczęstsza przyczyna wypadków, do których dochodzi na polskich drogach. Tymczasem przepisy szczegółowo określają i nakazują zachować szczególną ostrożność kierowcom, którzy wykonują ten manewr. Dotyczy to również zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. Wielu kierowców jednak przepisy dotyczące wyprzedzania lekceważy, zapominając, że ustawodawca określił również minimalną odległość od wyprzedzanego roweru lub wózka rowerowego, motoroweru, motocykla oraz kolumny pieszych. Odstęp ten nie może wynosić mniej niż 1 metr.

Rowerzysta również ma obowiązki

Prawo jednak nie tylko na kierowców nakłada szczególne obowiązki względem rowerzystów. Również rowerzyści muszą przestrzegać nałożonych na nich obowiązków, związanych z ich bezpieczeństwem. Ich naruszenie może wiązać się z mandatem lub postępowaniem sądowym. I tak:

rowerzysta musi stosować się do znaków i sygnałów drogowych, poleceń osoby kierującej ruchem oraz stosować przepisy o ruchu drogowym
nie może prowadzić roweru po spożyciu alkoholu, środków odurzających
nie może podczas jazdy rowerem rozmawiać przez telefon trzymany w ręce
co najmniej jedna ręka rowerzysty musi spoczywać na kierownicy roweru, a nogi na pedałach lub podnóżkach
nie wolno rowerzyście jechać obok innego uczestnika ruchu, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie utrudnia to ruchu innym
na dodatkowym siodełku lub w wózku rowerowym można przewozić dziecko do lat 7
rower musi być sprawny, wyposażony w co najmniej jeden działający hamulec, sygnał dźwiękowy, światło co najmniej odblaskowe białe lub żółte z przodu a z tyłu co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej

Ze względów bezpieczeństwa rowerzysta powinien mieć kask i kamizelkę odblaskową, mimo, że prawodawca nie narzuca na rowerzystów takiego obowiązku.

Rowerzysta contra pieszy

Rowerzysta nie jest “świętą krową” ruchu drogowego. Owszem, na ścieżce rowerowej to pieszy powinien ustąpić pierwszeństwa rowerowi, z wyjątkiem osób niepełnosprawnych, ale już na drodze, na której nie pasa dla rowerów lub pobocza, rowerzysta powinien trzymać się możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Do środka jezdni może zbliżyć się jedynie wtedy, gdy musi w ten sposób opuścić skrzyżowanie. Nie wolno też rowerzystom poruszać się BUS pasem. Po chodniku rowerzysta może jeździć w określonych wypadkach:

jedzie z dzieckiem do lat 10 samodzielnie kierującym rowerem
wzdłuż drogi, po której pojazdy mogą poruszać się z prędkością większą niż 50 km/h brakuje wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, natomiast znajduje się chodnik szerokości co najmniej 2 metry
warunki atmosferyczne zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty jadącego jezdnią

Poruszając się po chodniku rowerzysta musi pamiętać, że na chodniku to pieszy ma pierwszeństwo i to rowerzysta musi zachować szczególną ostrożność. Przejścia dla pieszych rowerzysta musi pokonywać prowadząc rower, a poruszanie się po chodniku i przejściu dla pieszych rowerem w nieuzasadnionym przypadku rowerzysta naraża się na karę grzywny w wysokości 100 zł.

Autor artykułu:
Artykuł przygotowała firma Drogowi Pomocnicy z Warszawy zajmująca się całodobową pomocą drogową.