Konkurs na dyrektora Teatru Animacji

Do 3 marca można składać swoje kandydatury na stanowisko dyrektora Teatru Animacji w Poznaniu. Prezydent Poznania oficjalnie ogłosił konkurs.

Dyrektor Marek Waszkiel, który swoje stanowisko piastuje od 2014 roku zapowiedział, że nie będzie ubiegał się o ponowny wybór. Kandydacie mogą zgłaszać się osobiście, w sekretariacie Wydziału Kultury UMP (pl. Kolegiacki 17, pok. 257) lub przesyłać je pod ten sam adres do 3 marca 2017 roku.

Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach – pierwszy będzie polegał na sprawdzeniu ofert pod względem formalnym. Podczas drugiego, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Konkurs ma zostać rozstrzygnięty do końca marca, a osoba wybrana na stanowisko dyrektora, pokieruje Teatrem w okresie od 3 do 5 sezonów artystycznych.

Wśród najwaniejszych wymogów dla kandydatów znalazły się co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z kulturą i minimum 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w tym obszarze. Oprócz tego, od kandydatów wymagana jest wiedza na temat działalności Teatru Animacji w Poznaniu, a także wszelkie zagadnienia dotyczące kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.