Projekt uchwały o Parku Kulturowym z pozytywną opinią Komisji Polityki Przestrzennej

Park Kulturowy to jedna z form ochrony krajobrazu kulturowego. Rozwiązanie wprowadzono już w kilku polskich miastach, m.in. w Łodzi, Krakowie i Wrocławiu, a jego efekty cieszą zarówno władze i mieszkańców, jak i turystów. Uchwała ma regulować m.in. kwestie związane z reklamą, szyldami i działaniami promocyjnymi oraz prowadzeniem remontów, zmiany koloru elewacji, czy otwierania ogródków restauracyjnych […]

Park Kulturowy to jedna z form ochrony krajobrazu kulturowego. Rozwiązanie wprowadzono już w kilku polskich miastach, m.in. w Łodzi, Krakowie i Wrocławiu, a jego efekty cieszą zarówno władze i mieszkańców, jak i turystów.

Uchwała ma regulować m.in. kwestie związane z reklamą, szyldami i działaniami promocyjnymi oraz prowadzeniem remontów, zmiany koloru elewacji, czy otwierania ogródków restauracyjnych na terenie, który jest objęty zasięgiem Parku. Wiele z zapisów już teraz obowiązuje w centrum miasta w ramach innych przepisów.

Podczas obraz Komisji Polityki Przestrzennej, dyskutowano na temat poprawek zgłoszonych przez radnego Michała Boruczkowskiego, który chciał zapisów mających, jego zdaniem, doprecyzować niektóre z punktów zawartych w projekcie. Wymieniał m.in. kwestie związane z nagabywaniem na ulicy przez osoby promujące kluby nocne, warunków budowy masztów czy instalowanie urządzeń sieci komórkowej.

Komisja odrzuciła poprawki, jednak Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków już zapowiedziało autopoprawki, które powstały podczas prac innych komisji Rady Miasta.

Park Kulturowy pozwala nie tylko na utrzymanie estetyki miasta i uporządkowanie przestrzeni miejskiej, ale także wpływa na wyeksponowanie zabytkowych elementów infrastruktury i zabudowy.